Visutý most je typ mosta, ktorého konštrukčný systém je založený na voľne visiacom lane s pevne zaistenými nehybnými koncami. Hlavný nosný systém visutých mostov musia vždy tvoriť materiály odolávajúce ťahovým napätiam, ktoré sú pri týchto mostoch dominantné. Vo všeobecnosti existujú dve základné skupiny visutých mostov, a to jednoduchý visutý most a visutý most so zavesenou mostovkou.

Visutý most Golden Gate Bridge

Zo všetkých konštrukčných typov mostov umožňujú prekonať najväčšie rozpätie.

Pozri aj

upraviť