Vladislav II. (Valašsko)

Vladislav II. Valašský, Vladislav II. Dan alebo Vladislav II. († 22. júl 1456) bol knieža Valašského kniežatstva. Na trón sa dostal za pomoci sedmohradského vojvodu Jána Huňadyho, jeho okolnosti sú však neznáme[1]. Hoci bol vazalom Uhorska a Jána Huňadyho a bojovali spolu v bitke na Kosovom poli proti Osmanskej ríši a Muradovi II., túto bitku sa mu s jeho pomocou nepodarilo vyhrať a spolu s Jánom Huňadym padol do srbského zajatia.

Vladislav II. a jeho manželka Neacşa.

Toto využil Vlad III. Tepeş a vtrhol do Vlašského kniežatstva s 300 tisúcovou armádou Osmanskej ríše a obsadil jeho trón. Nie je dodnes známe prečo vládol iba jeden týždeň.

Vláda Vladislava II. priniesla Valašskému kniežatstvu politickú a hospodársku stabilitu. Dňa 22. júla 1456 ho v boji muža proti mužovi zabil Vlad III., hoci na náhrobnom kameni má napisaný dátum 22. august 1456.

Poznámky

upraviť
  1. ^  Jediná overená skutočnosť pochádza z dokumentu Jána Huňadyho, vydaného 4. decembra 1447 v meste Târgovişte, v ktorom sa po vojenskej okupácii Sedmohradska a zosadenia jeho panovníka Vlada II. v novembri, tituloval oslovením „parcium Transalpinarum waywodam“ a vyhlásil sa za knieža tejto oblasti. O niekoľko dní neskôr na zasadnutí v Brašove sa delegáti zhodli na tom, že Ján Huňady sa neprávom vyhlásil za vojvodu a za panovníka Sedmoradska vyhlásil iného. Dodnes je zaujímavosťou to, o ktorého panovníka ide. Historici predpokladajú, že to bol Vladislav II. alebo Dan III., aj tieto možnosti však nie sú overené napriek tomu, že v dokumente sa spomína vyhlásenie Vladislava II. za panovníka Valašského kniežatstva už 7. augusta 1448.


Vladislav II.
Vladárske tituly
Predchodca
Vlad II. Dracul
knieža
14471448
Nástupca
Vlad III. Tepeş


Vladislav II.
Vladárske tituly
Predchodca
Vlad III. Tepeş
knieža
144822. august 1456
Nástupca
Vlad III. Tepeş