Vlhkomer alebo hygrometer je prístroj na meranie vlhkosti vzduchu alebo iného prostredia.

Vlasový vlhkomer

Vlhkomer môže byť:

  • absolútny alebo hmotnostný
  • relatívny

Hmotnostný vlhkomer upraviť

Cez trubicu naplnenú hygroskopickou látkou sa nasáva vzduch, kým sa nevyčerpá celý známy objem. Vážením trubice pred nasávaním i po nasávaní sa určí hmotnosť zachytenej pary a vypočíta sa absolútna vlhkosť.

Relatívny vlhkomer upraviť

Relatívna vlhkosť vzduchu sa meria stanovením rosného bodu - teploty, pri ktorej by sa vodné pary stali nasýtenými. Jeho dosiahnutie sa prejaví orosením povrchov telies. Takto pracuje Lambrechtov kondenzačný vlhkomer.

Psychmeter - relatívna vlhkosť vzduchu sa meria pomocou dvoch teplomerov, jeden je suchý a druhý vlhký. Vlhký ukazuje nižšiu teplotu, čím je rozdiel teplôt vyšší, relatívna vlhkosť je nižšia.

Vlasový vlhkomer - je to menej presný vlhkomer, založený je na zmene dĺžky vlasu zbaveného tuku, so zmenou relatívnej vlhkosti.

Pôdny vlhkomer upraviť

Pôdny vlhkomer je vlhkomer na meranie vlhkosti pôdy.

Pôdne vlhkomery pracujú na rôznych princípoch:

  • kapacitný vlhkomer
  • odporový vlhkomer - pri menšom odpore je vyššia vlhkosť pôdy
  • TDR vlhkomer
  • neutrónový vlhkomer - využíva zadržiavanie neutrónov molekulami vody
  • vlhkomer s gama žiaričom - využíva zadržiavanie gama žiarenia molekulami vody

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému vlhkomer