Voľby do Federálneho zhromaždenia v Česko-Slovensku v roku 1992

Voľby do Federálneho zhromaždenia v Česko-Slovensku v roku 1992 sa konali v dňoch 5. – 6. júna 1992. Volilo sa do oboch komôr Federálneho zhromaždenia, do Snemovne ľudu aj do Snemovne národov. Súbežne sa konali aj voľby do parlamentov oboch republík – do Slovenskej národnej rady a Českej národnej rady.

Voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia upraviť

Pri voľbe do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia počet mandátov dostupných pre obe časti federácie zohľadňoval približne pomer obyvateľstva v českej a slovenskej časti republiky. V Česku sa volilo 99 poslancov, na Slovensku 51. Bol to posun o dve kreslá v prospech Slovenska oproti predošlým federálnym voľbám v roku 1990.

Výsledky hlasovania v Česku upraviť

Strana
Počet hlasov Percentuálne vyjadrenie Počet mandátov
Občanská demokratická strana
Křesťansko demokratická strana
2 200 937
33,90 %
48
Levý blok (KSČM a SDL)
926 228
14,27 %
19
Československá sociální demokracie
498 030
7,67 %
10
Sdruž.pro rep.-Republikánská str. Čsl.
420 848
6,48 %
8
Křesť. dem. unie - Čsl. str. lidová
388 122
5,98 %
7
Liberálně sociální unie
378 962
5,84 %
7
Občanská demokratická aliance
323 614
4,98 %
0
Občanské hnutí
284 854
4,39 %
0
Hnutí za sam.dem.-Sp. Mor.a Sl.
274 489
4,23 %
0
Hnutí důchodců za životní jistoty
214 681
3,31 %
0
Str. čs. podnikatelů, živnostníků a rolníků
166 325
2,56 %
0
Klub angažovaných nestraníků
129 022
1,99 %
0
Nezávislá iniciativa
76 678
1,18 %
0
Strana přátel piva
68 985
1,06 %
0
Hnutí za sociální spravedlnost
59 585
0,92 %
0
Demokraté 92 za společný stát
32 746
0,50 %
0
celkom
6 492 462
100 %
99

Výsledky hlasovania na Slovensku upraviť

Strana
Počet hlasov Percentuálne vyjadrenie Počet mandátov
Hnutie za demokratické Slovensko
33,54 %
24
Strana demokratickej ľavice
14,44 %
10
Slovenská národná strana
9,39 %
6
Kresťanskodemokratické hnutie
8,96 %
6
Maďarské kresťanskodemokratické hnutie
Spolužitie
7,37 %
5
celkom
100 %
51

Voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia upraviť

Do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia volili obe časti federácie rovnaký počet poslancov, 75 zástupcov.

 
Víťazné strany vo voľbách do Snemovne národov v Česku podľa okresov (modrá: koalícia ODS a KDS).

Výsledky volieb v Česku – Snemovňa národov upraviť

Strana Hlasy % Kreslá %
Koalice 2 168 421 33,43 37 24,67
Levý blok 939 197 14,48 15 10,00
Československá sociální demokracie 440 806 6,80 6 4,00
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa 413 459 6,37 6 4,00
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 394 296 6,08 6 4,00
Liberálně sociální unie 393 182 6,06 5 3,33
Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko 317 934 4,90 0 0,00
Občanské hnutí 307 334 4,74 0 0,00
Občanská demokratická aliance 264 371 4,08 0 0,00
Hnutí důchodců za životní jistoty 222 860 3,44 0 0,00
Strana československých podnikatelů, živnostníků a rolníků 172 703 2,66 0 0,00
Klub angažovaných nestraníků 140 045 2,16 0 0,00
Nezávislá iniciativa 94 927 1,46 0 0,00
Strana přátel piva 71 123 1,10 0 0,00
Hnutí za sociální spravedlnost 65 185 1,01 0 0,00
Demokraté 92 za společný stát 37 609 0,58 0 0,00
Romská občanská iniciativa 17 638 0,27 0 0,00
Strana republikánské a národně demokratické jednoty 11 099 0,17 0 0,00
Národně sociální strana - Československá strana národně socialistická 9 405 0,15 0 0,00
Koalícia 4 145 0,06 0 0,00
Celkom 6 485 739 100,00 75 50,00

Výsledky volieb na Slovensku - Snemovňa národov upraviť

Strana Hlasy % Kreslá %
Hnutie za demokratické Slovensko 1 045 395 33,85 33 22,00
Strana demokratickej ľavice 433 750 14,04 13 8,67
Slovenská národná strana 288 864 9,35 9 6,00
Kresťanskodemokratické hnutie 272 100 8,81 8 5,33
Koalícia 228 219 7,39 7 4,67
Sociálno-demokratická strana na Slovensku 188 223 6,09 5 3,33
Občianska demokratická únia 124 649 4,04 0 0,00
Koalícia 113 178 3,66 0 0,00
Slovenské kresťanskodemokratické hnutie 100 054 3,24 0 0,00
Strana zelených na Slovensku 75 149 2,43 0 0,00
Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana 71 122 2,30 0 0,00
Demokraté 92 za společný stát 34 929 1,13 0 0,00
Strana práce a istoty 31 392 1,02 0 0,00
Zväz komunistov Slovenska 22 202 0,72 0 0,00
Romská občanská iniciativa 16 892 0,55 0 0,00
Nezávislá iniciativa 11 259 0,36 0 0,00
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa 10 540 0,34 0 0,00
Slovenská ľudová strana 10 056 0,33 0 0,00
Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko 4 489 0,15 0 0,00
Národní liberáli 2 992 0,10 0 0,00
Hnutí za sociální spravedlnost 1 888 0,06 0 0,00
Koalícia 1 086 0,04 0 0,00
Celkom 3 088 426 100,00 75 50,00

Strany, ktoré získali kreslá v Snemovni národov Federálneho zhromaždenia za Slovensko upraviť

Politická strana Percentá hlasov Počet mandátov
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)
33,85 %
29
Strana demokratickej ľavice (SDĽ)
14,04 %
14
Slovenská národná strana (SNS)
9,35 %
10
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
8,81 %
9
Koalícia Maďarské kresťanskodemokratické hnutie-Spolužitie (MKDH-ESMWK)
7,93 %
7
Sociálno-demokratická strana na Slovensku (SDSS)
6,09 %
6

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • BELKO, Marián: Vývoj volebního systému v českých zemích od roku 1848, in: CHYTILEK, Roman - ŠEDO, Jakub (eds.): Volební systémy, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2004, str. 196-197.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění 1992 na českej Wikipédii.