Vodný plyn

Vodný plyn je plynné palivo, ktoré sa vyrába splyňovaním koksu, prípadne uhlia. Plyn sa využíva buď ako palivo pre svietenie a vykurovanie alebo ako medziprodukt chemickej výroby. Vyrába sa hnaním vodnej pary cez rozžeravený koks. Vodný plyn vzniká endotermickou reakciou:

C + H2O → CO + H2

ZloženieUpraviť

Lowov procesUpraviť

V roku 1873 si profesor Thaddeus S. C. Lowe patentoval postup výroby vodného plynu, ktorý využíval dodatočnú premenu vzniknutého plynu:

CO + H2O → CO2 + H2

Tento proces bol objavený pri skúmaní procesov prebiehajúcich pri prechode pary vrstvou žeravého uhlia. Lowe tento proces zdokonalil tak, že uhlie ostávalo v prehriatom stave, čo umožnilo veľkokapacitnú výrobu tohoto plynu. Proces poskytuje zmes oxidu uhličitého a čistého vodíka, ktorá je po ochladení vedená cez vodnú paru. Týmto spôsobom je možné získať čistý vodík.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Water gas na anglickej Wikipédii.