Vodovod je sústava aktívnych (čerpadlá) a pasívnych (vodovodné vedenie – rúry) prvkov slúžiacich na dopravu vody od jej spracovateľovi ku konečnému spotrebiteľovi. Na Slovensku sú týmito spracovateľmi jednotlivé vodárenské spoločnosti.

Predchodcom vodovodu sú takzvané akvadukty, ktoré sa používali na prepravu vody v staroveku. Ich názov pochádza z rovnakých slov ako slovenský výraz „vodovod“ – lat. aqua („voda“), ducere („viesť“).

Okrem vodárenských spoločností sa na konečnej podobe vodovodu podieľajú aj iné firmy, napríklad tie, ktoré vodovod projektujú. Špecializované firmy dokážu naprojektovať vodovod nielen pre súkromné osoby (rodinné domy), ale aj pre celé obce.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vodovod