Otvoriť hlavné menu

Vráskavec je slovenský názov rodov Megaptera a Balaenoptera, staršie aj Eschrichtius.

Vráskavce je (starší) slovenský názov čeľade Balaenopteridae.