Vrbovok je potok v Honte, na území okresu Krupina.[1] Je to pravostranný prítok Litavy a má dĺžku 27 km. Na strednom toku boli vybudované dve vodné nádrže, Kozí Vrbovok a Čabradský Vrbovok. Na dolnom toku sa výrazne zarezáva do sopečného podložia Krupinskej planiny a formuje úzku a hlbokú dolinu bez bočných prítokov, ale s početnými výmoľmi.

Prameň: v Krupinskej planine, v podcelku Závozská vrchovina, severozápadne od obce Senohrad v lokalite Prepoštovica v nadmorskej výške cca 635 m n. m.

Smer toku: prevažne na juhozápad, na dolnom toku na juh

Geomorfologické celky: Krupinská planina, podcelok Závozská pahorkatina (v pramennej oblasti), na ďalšom toku oddeľuje podcelky Dačolomská planina na východe a Bzovícka pahorkatina na západe

Prítoky: zľava Náklo, z oblasti Repísk, z oblasti Hrnčiarky, sprava iba krátke prítoky

Ústie: do Litavy pri samote Krížanka, severovýchodne od obce Plášťovce, v nadmorskej výške 169,6 m n. m.

Obce: Horné Mladonice, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok a Čabradský Vrbovok[2]

ReferencieUpraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.