Otvoriť hlavné menu

VymedzenieUpraviť

Podcelok zaberá západnú časť Krupinskej planiny a siaha od Krupiny po Šahy. Severozápadným smerom ležia Štiavnické vrchy s podcelkami Skalka a Sitnianska vrchovina, na západe územie klesá do Podunajskej pahorkatiny s podcelkami Ipeľská pahorkatina a Ipeľská niva. V najjužnejšej časti na krátkom úseku susedí Ipeľská kotlina (podcelok Juhoslovenskej kotliny) a východným smerom pokračuje Krupinská planina podcelkami Modrokamenské úboče, Dačolomská planina a Závozská vrchovina.[1]

Chránené územiaUpraviť

Severozápadná časť územia zasahuje do CHKO Štiavnické vrchy, z maloplošných území tu leží:

DopravaUpraviť

Údolím Krupinice vedie významný severo-južný koridor E 77 (KrakovBudapešť) v trase cesty I/66, ako aj železničná trať Zvolen – Čata.

TurizmusUpraviť

Na území Bzovíckej pahorkatiny sa nachádza viacero turistických atrakcií, medzi nimi bývalé kráľovské mesto Krupina s vartovkou, kúpeľné mestečko Dudince, či ruiny kláštora v Bzovíku.

ReferencieUpraviť

  1. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2018-06-19]. Dostupné online.
  2. mapový portál HIKING.SK [online]. mapy.hiking.sk, [cit. 2018-07-31]. Dostupné online.