Vrbovský potok (prítok Popradu)

Vrbovský potok je potok na Spiši, preteká územím okresu Kežmarok.[1] Je to pravostranný prítok Popradu a má dĺžku 11 km.

Na hornom toku, západne od obce Vlková, sa na krátkom úseku rozvetvuje na dve ramená. Na strednom toku napája sústavu troch Vrbovských rybníkov, za obcou Vrbov meandruje. Na dolnom toku boli vybudované dve vodné nádrže: vodná nádrž Žakovce a vodná nádrž Kežmarok.[2]

Prameň: vo Vrbovskej pahorkatine v lokalite Stodolisko, západne od obce Abrahámovce, v nadmorskej výške okolo 735 m n. m.

Smer toku: prevažne na sever

Geomorfologické celky: Podtatranská kotlina, podcelok Popradská kotlina, časť Vrbovská pahorkatina[3]

Prítoky: sprava Vlková (ústi do tretieho Vrbovského rybníka), Horný potok, zľava z oblasti osady Úsvit, Žakovský potok (ústi do vodnej nádrže Žakovce)

Ústie: do Popradu na území mesta Kežmarok v nadmorskej výške cca 619 m n. m.

Obce: iba Vrbov

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-12-25]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-12-25]. Dostupné online.
  3. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2022-12-25]. Dostupné online.