Vrchovisko

typ rašeliniska

Vrchovisko je druh rašelinísk, ktoré sa nachádzajú vo vyšších polohách. Sú zásobované hlavne zrážkovou vodou a sú chudobné na živiny.