Chránená krajinná oblasť Horná Orava

Chránená krajinná oblasť; druhý stupeň ochrany

Chránená krajinná oblasť Horná Orava je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Zasahuje do geomorfologických celkov Podbeskydská vrchovina, Podbeskydská brázda, Oravské Beskydy, Oravská kotlina a Oravská Magura a do okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Vyhlásená bola v roku 1979 a má rozlohu 58 738 ha.

Chránená krajinná oblasť
Horná Orava
Chránená krajinná oblasť
Pralesovité porasty Pilska
Štát Slovensko Slovensko
Región Žilinský
Okres Námestovo
Pohorie Oravské Beskydy
Súradnice 49°29′20″S 19°21′22″V / 49,489°S 19,356°V / 49.489; 19.356
Najvyšší bod Babia hora
 - výška 1 725 m n. m.
Rozloha 587,38 km² (58 738 ha)
Bióm les
Vznik 1979
 - Aktualizované 2003
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Žilinského kraja
Poloha v rámci Žilinského kraja
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Nachádza sa v najsevernejšej časti Slovenska, veľkú časť zaberajú flyšové pohoria s flyšovými horninami hlavne magurského flyšu.

Rok vyhlásenia: 1979

Rok upresnenia hraníc a rozdelenia do štyroch zón: 2003

Výmera: 58 738 ha

Zastúpenie druhov pozemkov:

  • lesy 57 %
  • poľnohospodárska pôda 33 %
  • vodné plochy 6 %
  • zastavané a ostatné plochy 4 %

Obce patriace do CHKO: Beňadovo, Lomná, Novoť, Oravská Lesná, Rabčice

Najvyšší bod: vrchol Babej hory 1 725 m nad morom

Najnižšie miesto: hladina Oravskej priehrady 603,5 m nad morom

Najstaršie chránené územie: Babia hora – rezervácia Kotlina pod Babou horou ustanovená v roku 1926

Najväčšia vodná plocha: Oravská priehrada 3 506 ha

Najrozšírenejšia drevina: smrek

Najväčší strom: chránená Lipa v Lomnej na cintoríne – obvod kmeňa 755 cm, výška 30 m

Rozdelenie do štyroch zón upraviť

Zóna A

Výmera 1 263 ha (2,2 % z celkovej výmery) platí v nej najprísnejší 5. stupeň ochrany. Patria tam pôvodné smrekové pralesy Babej hory a Pilska a vysokohorské a horské biotopy nachádzajúce sa nad nimi a rašeliniská v lokalite Spálený Grúnik. Cieľom je ochrana bez priameho zásahu človeka. Územie slúži ako prírodné laboratórium pre vedeckovýskumné a náučné ciele. Je tam zakázané vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti. Pohyb je možný iba po existujúcich turistických a náučných chodníkoch.

Zóna B

Výmera 3 355,6 ha (5,7 % z celkovej výmery). Platí tam 4. stupeň ochrany. Patria tam všetky významné lesné aj nelesné rašeliniská okrem Spáleného Grúnika, podhorský tok Jelešňa, časť Oravskej priehrady vrátane Vtáčieho ostrova. Je tam obmedzené vykonávanie hospodárskej činnosti za účelom zachovania, alebo zlepšenia stavu týchto biotopov - kosenie, odstraňovanie náletu drevín. Pohyb je možný iba po existujúcich turistických a náučných chodníkoch.

Zóna C

Výmera 14 793,2 ha (25,2 % z celkovej výmery). Platí tam 3. stupeň ochrany. Predstavujú ochranné pásmo B zóny, alebo sú významné z hľadiska migrácie živočíchov a výskytu veľkých šeliem. Patria tam lesné komplexy Oravských Beskýd a časti Oravskej Magury, veľká časť ochranného lesného pásu Oravskej priehrady, rašeliniská v Suchohorských boroch a na Zimníkoch pri Trstenej, Slanický ostrov a ďalšie. Vy tejto zóne sa vykonáva lesohospodárska a poľnohospodárska činnosť na princípoch trvalej udržateľnosti.

Zóna D

Výmera 39 325,5 ha (67 % z celkovej výmery). Platí tam 2. stupeň ochrany. Je tam možný rozvoj aktivít človeka pri rešpektovaní prírodných daností a zachovaní prírodnej rôznorodosti, krajinnej štruktúry a špecifických foriem osídlenia.

Externé odkazy upraviť