Vysokoenergetická astronómia

Vysokoenergetická astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá štúdiom objektov, ktoré vyžarujú elektromagnetické žiarenie vo veľmi vysokých frekvenciách. Zahŕňa röntgenovú astronómiu, gama astronómiu, extrémnu ultrafialovú astronómiu a tiež aj štúdium neutrín a kozmického žiarenia. Fyzikálnym štúdiom týchto fenoménov sa zaoberá vysokoenergetická astrofyzika.

Medzi objekty štúdia vysokoenergetickej astronómie patria čierne diery, neutrónové hviezdy, jadrá aktívnych galaxií, zvyšky supernov, záblesky gama žiarenia a kvazary.