Vzplanujúca hviezda

Vzplanujúca hviezda je premenná hviezda, ktorá môže vykazovať nepredvídateľné a dramatické zmeny v jasnosti za niekoľko minút alebo hodín. Jasnosť sa mení v celom spektre, od gama žiadenia po rádiové vlny.

Slnečná erupcia, podobné sa môžu vyskytovať na vzplanujúcich hviezdach

Vzplanujúce hviezdy sú matní červení trpaslíci a podľa najnovších výskumov aj hnedí trpaslíci.