Wikipédia:WikiProjekt Geografia (mestá)


Tento WikiProjekt sa snaží o doplnenie všetkých miest Slovenska do sk-wiki a o ich postupné popisovanie.

Krátkodobé ciele

upraviť
  • Doplniť všetky mestá Slovenska do sk-wiki - hotové. Zatiaľ je mestá možné nájsť v článku príslušného okresu. Neexistuje zoznam všetkých miest. Tento účel spĺňa kategória Kategória:Slovenské mestá. Zobrazuje všetky mestá, ktoré majú vytvorený článok. T.j. je potrebné vytvoriť pre každé mesto aspoň stub s odkazom na kategóriu, aby sa do kategórie pozaraďovali.

Strednodobé ciele

upraviť
  • Na popis miest použiť infobox. Pripraviť tento infobox.
  • Pripraviť mapky s polohou mesta v rámci Slovenska.

Dlhodobé ciele

upraviť
  • Doplniť ku všetkým mestám základné informácie podľa pripravenej šablóny.

Súvisiace projekty

upraviť

Nadriadený projekt

upraviť

Wikipédia:WikiProjekt Geografia

Podobné projekty

upraviť

Wikipédia:WikiProjekt Geografia (obce)

Redaktori

upraviť

Existujúce zdroje

upraviť

Infoboxy

upraviť

Šablóny článkov

upraviť

Iné šablóny

upraviť

Kategórie

upraviť