Wikipédia:WikiProjekt Geografia (mestá)


Tento WikiProjekt sa snaží o doplnenie všetkých miest Slovenska do sk-wiki a o ich postupné popisovanie.

Krátkodobé ciele upraviť

  • Doplniť všetky mestá Slovenska do sk-wiki - hotové. Zatiaľ je mestá možné nájsť v článku príslušného okresu. Neexistuje zoznam všetkých miest. Tento účel spĺňa kategória Kategória:Slovenské mestá. Zobrazuje všetky mestá, ktoré majú vytvorený článok. T.j. je potrebné vytvoriť pre každé mesto aspoň stub s odkazom na kategóriu, aby sa do kategórie pozaraďovali.

Strednodobé ciele upraviť

  • Na popis miest použiť infobox. Pripraviť tento infobox.
  • Pripraviť mapky s polohou mesta v rámci Slovenska.

Dlhodobé ciele upraviť

  • Doplniť ku všetkým mestám základné informácie podľa pripravenej šablóny.

Súvisiace projekty upraviť

Nadriadený projekt upraviť

Wikipédia:WikiProjekt Geografia

Podobné projekty upraviť

Wikipédia:WikiProjekt Geografia (obce)

Redaktori upraviť

Existujúce zdroje upraviť

Infoboxy upraviť

Šablóny článkov upraviť

Iné šablóny upraviť

Kategórie upraviť