Wikipédia:WikiProjekt Geografia (obce)


Tento WikiProjekt sa snaží o doplnenie všetkých obcí Slovenska do sk-wiki a o ich postupné popisovanie.

Krátkodobé ciele

upraviť
  • Doplniť obce podľa okresov a krajov - hotové. Zatiaľ chýba zoznam všetkých obcí Slovenska na jednej stránke. Túto funkciu supluje kategória Kategória:Slovenské obce. Sú v nej tie obce, ktoré majú vytvorený článok.
  • Na popis obcí použiť infobox. Pripraviť tento infobox a upraviť šablónu článku, ktorá momentálne nepoužíva parametrizovateľný infobox. - hotové.

Strednodobé ciele

upraviť
  • Pripraviť mapky s polohou obce v rámci Slovenska.

Teraz je otázka, či bude pre každú obec samostatná mapka (t.j. súbor), alebo to urobíme tak, že použijeme len 1 mapku - ako podklad, a polohu obce znázornime s využitím DHTML (vrstvy). Poloha by sa potom zadávala buď s využitím súradníc (JTSK), alebo percentuálne (vzhľadom k rozmerom obrázku - mapky).

Dlhodobé ciele

upraviť
  • Doplniť ku všetkým obciam základné informácie podľa pripravenej šablóny.

Súvisiace projekty

upraviť

Nadriadený projekt

upraviť

Wikipédia:WikiProjekt Geografia

Podobné projekty

upraviť

Wikipédia:WikiProjekt Geografia (mestá)

Redaktori

upraviť

Existujúce zdroje

upraviť

Infoboxy

upraviť

Šablóny článkov

upraviť

Iné šablóny

upraviť

Kategórie

upraviť