Zámotok alebo kokón je útvar, ktorý vytvárajú niektoré dospelé a zrelé larvy hmyzu pred zakuklením (napr. húsenice). Zámotok pozostáva zvyčajne z vlákna, ktoré vytvorí húsenica zo žliaz, ktoré sú za týmto účelom u nej vytvorené. Zámotok má ochranný a čiastočne i fixačný efekt pre kuklu, ktorá sa nachádza v zámotku. Mnohé zámotky sú druhovo špecifické – teda také, že podľa ich vzhľadu vie skúsený odborník určiť o aký druh hmyzu ide. Veľká časť hmyzu zabuduje do zámotku ešte i iné rôzne materiály z prírody, ako napr. vetvičky, kôru stromov, kúsky hliny a iné materiály (zvyčajne pôvodom z neživej prírody). U niektorých druhov motýľov sa ich zámotok využíva ako surovina na výrobu pravého hodvábu (známa priadka morušová a niektoré motýle z čeľade okáňovitých).

Zámotok priadky morušovej

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Zámotok