Západná filozofia alebo európoseveroamerická filozofia alebo atlantická filozofia je podstatná súčasť západnej kultúry; filozofia euroamerického kultúrneho okruhu; tvorí charakteristický celok podobne ako čínska filozofia, arabská filozofia, indická filozofia. Jej hlavnými zložkami je európska filozofia a americká filozofia.

Dejiny západnej filozofie
Západná filozofia
Podľa éry
Predsokratovská filoz. • Staroveká filoz.
Stredoveká filoz. • Renesančná filoz.
Novoveká filoz.  • Súčasná filozofia

Podľa storočia
Filozofia 17. stor. • Filozofia 18. stor.
Filozofia 19. stor.  • Filozofia 20. stor.
Pozri aj
z  d  u

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.