Západná konferencia (NHL)

Západná konferencia je jednou z dvoch konferencií v NHL. Sú v nej zastúpené hokejové kluby zo západných a stredných oblastí Kanady a Spojených štátov.

Pohár Clarence S. Campbell Bowl, ktorý sa udeľuje víťazovi Západnej konferencie

Dejiny konferencie upraviť

V minulosti bola známa ako Campbellova konferencia (Clarence Campbell Conference), ktorá vznikla v roku 1974, keď NHL rozdelila svoje kluby do dvoch konferencií a štyroch divízií. Keďže nové konferencie a divízie neboli rozdelené podľa svojej geografickej polohy, boli tieto z ich názvov vypustené. Konferencie a divízie sa opäť menili v roku 1981 a to podľa geografickej polohy klubov, no ich názvy ostali zachované. V Campbellovej konferencii sa ocitla väčšina klubov NHL, hrajúcich v západnej časti Severnej Ameriky. Mená konferencií a divízií sa menili v roku 1993 a to podľa svojej geografickej polohy. Nový komisár NHL Gary Bettman ich zmenil, aby pomohol lepšie pochopiť hru ľuďom, čo sa o hokej veľmi nezaujímali. Taký istý štýl rozdelenia svojich konferencií a divízií používa aj basketbalová NBA, liga amerického futbalu NFL a bejzbalová MLB. No tento krok nahneval starších a konzervatívnych hokejových fanúšikov, ktorým sa zdalo, že táto zmena vymazáva dlhú históriu NHL. V tomto kontexte je pohár Clarence S. Campbell Bowl, ktorý sa udeľuje víťazovi Západnej konferencie, chápaný ako spojenie s dávnymi koreňmi ligy.

Divízie Západnej konferencie upraviť

Pred prerozdelením v roku 1993 pozostávala Campbellova konferencia z Norrisovej a Smytheovej divízie. V súčasnosti má Západná konferencia 16 klubov v dvoch divíziách. Sú to:

Pacifická divízia upraviť

Centrálna divízia upraviť