Zaniknuté súhvezdie

Zaniknuté súhvezdie je súhvezdie, ktoré v súčasnosti Medzinárodná astronomická únia neuznáva za platné.

Bývalé súhvezdie Loď Argo

Opisy zaniknutých súhvezdí majú historickú hodnotu a je možné nájsť ich na starých hviezdnych mapách.