Združená vstrekovacia jednotka

Vstrekovač nafty s integrovaným vysokotlakovým čerpadlom

Združená vstrekovacia jednotka nazývaná aj systém čerpadlo-dýza (anglicky UIS – Unit Injector System, nemecky PD – Pumpe-Düse) je spôsob realizácie hydraulického piestového vstrekovania kvapalného paliva pre vznetové motory. Vstrekovacie čerpadlo a vstrekovacia tryska tvoria jednu jednotku. Montuje sa do hlavy valcov. Jednotka je väčšinou poháňaná vačkovým hriadeľom, t. j. riešenie je vhodné pre motory s rozvodom OHC. Absencia vysokotlakového vedenia umožňuje dosiahnuť vysoké vstrekovacie tlaky až 220 MPa. Vstrek ovláda riadiaca jednotka motora prostredníctvom vysokotlakového elektromagnetického ventilu. Tretia generácia systému používa 2 ventily, jeden na riadenie pohybu ihly (otváranie/zatváranie) vstrekovača, druhý na riadenie vstrekovacieho tlaku.

Staršia združená vstrekovacia jednotka spoločnosti Lucas

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

  • Hromádko J.,Hromádko J., Hönig V., Miler P.: Spalovací motory. Grada Publishing a.s. 2011.