Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže je občianske združenie zamerané na formovanie mladých kresťansky zameraných ľudí.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Právna formaobčianske združenie
SídloBratislava
Vznik17. október 1990
IČO641162
PredsedaPhDr. ThLic. Ján Buc
Ďalšie odkazy
Webwww.zksm.sk

Ciele združenia

upraviť
  • Cieľom združenia je napomáhať formácii mladého človeka v kresťanskú osobnosť s uceleným pohľadom na život, prispievajúceho svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti
  • Spoločenstvo, my v ZKSM, považujeme za nástroj, ktorý pomáha napĺňať náš cieľ. Postojmi, konaním a prácou (aktivitami) získava skúsenosti, ktorými sa formuje nielen jednotlivec, ale aj celé jeho spoločenstvo. Takto formovaní svojimi aktivitami na celoslovenskej, regionálnej, miestnej úrovni prispieva k rozvoju spoločnosti.
  • ZKSM napomáha činnosti spoločenstiev formou vydávania rôznych materiálov (časopis, knihy), organizovaním kurzov a školení pre animátorov (vedúcich spoločenstiev) ale i finančne formou - grantov a projektov.

Organizované podujatia

upraviť

Okrem aktivít nasmerovaných na skupinky mladých ľudí ZKSM organizuje aj rôzne celoslovenské podujatia:

Externé odkazy

upraviť