Zlatný potok (prítok Štítnika)

Zlatný potok je potok v Gemeri, v západnej časti okresu Rožňava.[1] Je to ľavostranný prítok Štítnika, meria 3,2 km a je tokom V. rádu.

Potok tečie v Revúckej vrchovine, v podcelku Hrádok.[2] Pramení na južnom úpätí Pavlovej hory (996,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 650 m n. m. Sprvu tečie severojužným smerom, z pravej strany priberá krátky prítok prameniaci východne od kóty 678,1 m, zľava prítok z juhovýchodného úpätia Pavlovej hory (996,3 m n. m.) a preteká okrajom obce Slavošovce, popri areáli slavošovských papierní. Stáča sa juhovýchodným smerom, na území obce priberá v nadmorskej výške cca 429 m n. m. ľavostranný Židlovský potok a pokračuje cez intravilán. Napokon sa stáča na juh, podteká cestu III. triedy Ochtiná – Čierna Lehota a južne od centra obce ústi v nadmorskej výške cca 409 m n. m. do Štítnika.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.