Zlobina je krátky potok v centrálnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to ľavostranný prítok Bebravy, má dĺžku 1,5 km a je tokom V. rádu.

Zlobina
Dĺžka toku 1,5 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Bebrava
Prameň Drieňovec, Zliechovská hornatina
Ústie Bebrava, Podlužany
Hydrologické poradie 4-21-11-133
Číslo recipienta 4-21-11-1198

PrameňUpraviť

Pramení na okraji Strážovských vrchov, v podcelku Zliechovská hornatina, v časti Kňaží stôl, na juhojuhozápadnom svahu Drieňovca (497,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 257 m n. m., pri osade Zlobiny.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie západojuhozápadným smerom a vteká do Nitrianskej pahorkatiny, do časti Bánovská pahorkatina. Napokon sa stáča západným smerom a podteká cestu III. triedy Podlužany - Timoradza. Do Bebravy ústi severne od obce Podlužany v nadmorskej výške 221,9 m n. m. Nepriberá žiadne prítoky.