Zlomenina (kosť)

Zlomenina alebo fraktúra (kosti) je porušenie celistvosti kosti.

Hojenie zlomeninyUpraviť

Kosť má dobrú regeneračnú schopnosť. Na hojení sa najviac podieľa okostica (periost). Novotvorbu kostí začínajú osteoblasty, ktoré sa diferencujú v kambiovej vrstve periostu. S periostu (menej z endostu) sa medzi lomnými plochami vytvára najskôr väzivové spojenie - kalus (lat. callus). Kalus neskôr za predpokladu vzájomného znehybnenia častí kosti osifikuje. Väzivový i kostený kalus sa tvorí v nadbytku a neskôr sa prestavuje tak, že po určitom čase stopa zlomeniny úplne zmizne. Schopnosť kostnej prestavby dokonca umožňuje korekciu menších odchýlok v postavení úlomkov kosti. Takéto vyrovnanie však nie je možné u kostí s hrubou vrstvou kompakty, ako sú napríklad kosti tvoriace kolenný kĺb - femur alebo tíbia.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť