Zlomenina alebo fraktúra (kosti) je porušenie celistvosti kosti.

Hojenie zlomeniny

upraviť

Kosť má dobrú regeneračnú schopnosť. Na hojení sa najviac podieľa okostica (periost). Novotvorbu kostí začínajú osteoblasty, ktoré sa diferencujú v kambiovej vrstve periostu. S periostu (menej z endostu) sa medzi lomnými plochami vytvára najskôr väzivové spojenie - kalus (lat. callus). Kalus neskôr za predpokladu vzájomného znehybnenia častí kosti osifikuje. Väzivový i kostený kalus sa tvorí v nadbytku a neskôr sa prestavuje tak, že po určitom čase stopa zlomeniny úplne zmizne. Schopnosť kostnej prestavby dokonca umožňuje korekciu menších odchýlok v postavení úlomkov kosti. Takéto vyrovnanie však nie je možné u kostí s hrubou vrstvou kompakty, ako sú napríklad kosti tvoriace kolenný kĺb - femur alebo tíbia.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť