Zmiešané chladenie

Zmiešané chladenie je spôsob chladenia spaľovacích motorov, pri ktorom sa kombinuje kvapalinové chladenie a vzduchové chladenie. Takýto motor sa nazýva aj motor so zmiešaným chladením.

Príkladom je motor, ktorého valec je chladený vodou, ale hlava valca vzduchom.

ZdrojeUpraviť

  • STN 09 0022.Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.