Zmysel života alebo odpoveď na otázku: "Čo je zmyslom života?", týkajúca sa významu žitia alebo existencie vo všeobecnosti. Zahrnúť sem môžeme aj ďalšie súvisice otázky: "Prečo sme tu?", "O čom je život?" alebo "Aký je účel existencie?". Na tieto otázky bolo navrhnutých mnoho odpovedí z rôznych kultúrnych a ideologických pozadí. Hľadanie zmyslu života prinieslo počas histórie veľa filozofických, vedeckých, teologických a metafyzických špekulácií. V odpovedi na túto otázku veria rozliční ľudia a rozličné kultúry rôznym veciam.

Zmysel života, ako ho vnímame, je odvodený z filozofického a náboženského uvažovania a vedeckých skúmaní existencie, sociálnych väzieb, vedomia a šťastia. Týka sa to aj mnohých ďalších otázok, ako je symbolický význam, ontológia, hodnota, účel, etika, dobro a zlo, slobodná vôľa, existencia jedného alebo viacerých bohov, predstavy o Bohu, duši a posmrtnom živote. Vedecké príspevky sa zameriavajú predovšetkým na popis súvisiacich empirických faktov o vesmíre, na skúmanie súvislostí a parametrov týkajúcich sa zodpovedania otázky - "ako život funguje“. Veda tiež študuje a môže poskytnúť odporúčania pre snahu o blaho a súvisiacu koncepciu morálky. Alternatívny, humanistický prístup kladie otázku: "Aký je zmysel môjho života?"

Zmyslom života je konštituovanie sa a konštituovanie sveta v ktorom žijeme.