Zmysel života

Zmysel života nie je cieľ, ktorý ľudia vytyčujú svojmu životu. Tento pojem sa dá vymedziť na základe zodpovedania dvoch otázok: Kto som? a Kam spejem?. Otázka po zmysle života sa objavuje po prvýkrát až v 19. storočí vo filozofii Nietzscheho a Diltheya.

Podľa pápeža Gregora V. zmysel života spočíva v tom, koľko šťastia a koľko lásky človek rozdal.

Podľa Stopárovho sprievodcu galaxiou (Douglas Adams) je odpoveď 42.