Zmyslovosť

Zmyslovosť je jedna zo schopností v oblasti poznania prijímať pocity ako funkcie zmyslov, prostredníctvom ktorých dochádza ku kontaktu s telesným a telesne vnímateľným svetom. Zachytáva jednotlivé a konkrétne a je pritom bytostne receptívna, nie však celkom pasívna, ale aktívna podľa povahy vnemu.

Zmyslovosť je podľa Immanuela Kanta jeden z dvoch zdrojov ľudského poznania (vedľa umu) tvorený empirickými alebo zmyslovými vnemami, zložka vedomia, jeden zo základných momentov poznávania, ktorý spočíva vo vnímaní, v zmyslovej skúsenosti. Zmyslovosť je receptivita našej poznávacej schopnosti.

Látka poskytovaná zmyslovosťou je usporiadavaná vďaka čistým intuíciám alebo formám a priori, čiže vďaká času a priestoru.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.