Zoznam chránených území v okrese Nový Jičín

zoznamový článok projektov Wikimedia
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Toto je zoznam chránených území v okrese Nový Jičín aktuálny k novembru roku 2014, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Nový Jičín.

Kód Obrázok Názov Typ Galéria
Commons
Opis územia Súradnice
2237 PR Bartošovický luh Bartošovický luh PR
Kategória Bartošovický luh na Wikimedia Commons
Kategória Bartošovický luh na Wikimedia Commons
Územie sústredených prírodných hodnôt so zastúpením ekosystémov typických a významných pre Pooderský bioregión. 49°40′19″S 18°00′58″V / 49,6720833°S 18,0162222°V / 49.6720833; 18.0162222 (Bartošovický luh)
2243 Bařiny PR Sústredené prírodné hodnoty so zastúpením ekosystémov typických a významných pre Oderský bioregión. 49°37′51″S 17°57′23″V / 49,6308333°S 17,9563889°V / 49.6308333; 17.9563889 (Bařiny)
5311 PR Bažantula Bažantula PR
Kategória Bažantula na Wikimedia Commons
Kategória Bažantula na Wikimedia Commons
Prírode blízky, druhovo bohatý rybničný ekosystém so vzácnymi rastlinnými spoločenstvami a sústredeným výskytom a rozmnožovaním zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov 49°43′28″S 18°04′42″V / 49,7243861°S 18,078225°V / 49.7243861; 18.078225 (Bažantula)
82 CHKO Beskydy Beskydy CHKO
Kategória CHKO Beskydy na Wikimedia Commons
Kategória CHKO Beskydy na Wikimedia Commons
49°34′52″S 18°35′15″V / 49,5810917°S 18,5873639°V / 49.5810917; 18.5873639 (Beskydy)
1175 Domorazské louky Domorazské louky PP
Kategória Domorazské louky na Wikimedia Commons
Kategória Domorazské louky na Wikimedia Commons
Jedinečné nálezisko chránených druhov rastlín (najmä vstavačovitých). 49°30′53″S 18°00′33″V / 49,5146742°S 18,0090881°V / 49.5146742; 18.0090881 (Domorazské louky)
2059 Přírodní rezervace Huštýn Huštýn PR
Kategória Huštýn (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kategória Huštýn (nature reserve) na Wikimedia Commons
Cenný geomorfologický útvar a na neho nadväzujúci prirodzený lesný porast s výskytom vzácnych druhov. 49°31′02″S 18°04′09″V / 49,517125°S 18,0691556°V / 49.517125; 18.0691556 (Huštýn)
2162 Kamenárka Kamenárka PP
Kategória Kamenárka na Wikimedia Commons
Kategória Kamenárka na Wikimedia Commons
Významná geologická lokalita – odkryv štramberských vápencov – s výskytom zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov viazaných na geologický podklad. 49°35′25″S 18°07′20″V / 49,5903389°S 18,1223°V / 49.5903389; 18.1223 (Kamenárka)
1963 Koryta PR Lužný les v riečnej terase Odry, významné jelšiny. 49°41′18″S 18°03′33″V / 49,6884694°S 18,0591944°V / 49.6884694; 18.0591944 (Koryta)
190 Rybník Kotvice Kotvice PR
Kategória Kotvice na Wikimedia Commons
Kategória Kotvice na Wikimedia Commons
Ochrana zachovanej biocenózy rybníka, typickej pre celú juhozápadnú časť jistebnickej rybničnej sústavy. 49°42′04″S 18°04′54″V / 49,7010444°S 18,0816222°V / 49.7010444; 18.0816222 (Kotvice)
2094 Královec PR Ekosystém mokraďových spoločenstiev lúčnych porastov s remízami prameniskových jelšín na podmáčanom podklade kulmských hornín s výskytom zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov. 49°41′56″S 17°42′28″V / 49,69895°S 17,7078917°V / 49.69895; 17.7078917 (Královec)
2083 Meandry Staré Odry PP
Kategória Meandry Staré Odry na Wikimedia Commons
Kategória Meandry Staré Odry na Wikimedia Commons
Zvyšok pôvodného meandrujúceho koryta Odry s množstvom tôní a pobrežnými porastami s pestrou skladbou 49°37′19″S 17°54′58″V / 49,6219444°S 17,9161111°V / 49.6219444; 17.9161111 (Meandry Staré Odry)
1339 Na Čermence PP Významné prirodzené hniezdisko mnohých druhov vtáctva v starej bučine s prímesou lipy, jedle, javora a smreku na úbočných svahoch dvoch ľavostranných prítokov riečky Čermnej. 49°43′44″S 17°46′11″V / 49,7287778°S 17,7697222°V / 49.7287778; 17.7697222 (Na Čermence)
275 Noříčí Noříčí PR
Kategória Noříčí na Wikimedia Commons
Kategória Noříčí na Wikimedia Commons
Ochrana lesného porastu s prirodzenou drevinnou skladbou typickou pre západokarpatskú oblasť s bohatým zastúpením lesných typov a zaistenie lesného spoločenstva s ohrozenými rastlinnými a živočíšnymi druhmi pred činnosťami, ktoré majú negatívny dopad na prírodné procesy. 49°30′33″S 18°16′12″V / 49,5091722°S 18,2699361°V / 49.5091722; 18.2699361 (Noříčí)
1881 Pikritové mandlovce u Kojetína Pikritové mandlovce u Kojetína PP Významná geologická lokalita – stratotyp jednej z foriem podmorskej činnosti z obdobia spodnej kriedy. 49°33′31″S 17°59′08″V / 49,5586494°S 17,9855144°V / 49.5586494; 17.9855144 (Pikritové mandlovce u Kojetína)
1894 Polštářové lávy ve Straníku Polštářové lávy ve Straníku PP
Kategória Polštářové lávy ve Straníku na Wikimedia Commons
Kategória Polštářové lávy ve Straníku na Wikimedia Commons
Veľký odkryv s poduškovými lávami 49°32′59″S 17°59′17″V / 49,5496944°S 17,9880083°V / 49.5496944; 17.9880083 (Polštářové lávy ve Straníku)
85 Rybník Kotvice Poodří CHKO
Kategória CHKO Poodří na Wikimedia Commons
Kategória CHKO Poodří na Wikimedia Commons
Rozsiahla oblasť v Povodí rieky Odry so zachovanými slepými ramenami, druhovo rozmanitými rybníkmi, lužnými lesmi a nivnými lúkami. 49°39′06″S 17°58′23″V / 49,6516111°S 17,9730556°V / 49.6516111; 17.9730556 (Poodří)
1665 Prameny Zrzávky Prameny Zrzávky PP
Kategória Prameny Zrzávky na Wikimedia Commons
Kategória Prameny Zrzávky na Wikimedia Commons
Dva samostatné vývery vody so silným obsahom síranu železitého a sírovodíku. 49°31′30″S 18°00′46″V / 49,5248694°S 18,0128083°V / 49.5248694; 18.0128083 (Prameny Zrzávky)
354 Kaplnka na Radhošti Radhošť NPR
Kategória Radhošť na Wikimedia Commons
Kategória Radhošť na Wikimedia Commons
Ochrana vrcholových porastov na severných svahoch Radhošťa a významných rastlinných druhov. 49°29′43″S 18°13′03″V / 49,4951667°S 18,2175083°V / 49.4951667; 18.2175083 (Radhošť)
2198 Rákosina PR Územie tvorí terestrická rákosina, na ktorú nadväzujú mokrade, lúky a lesný porast. Plytké tône zarastajúce plávajúcimi vodnými rastlinami obklopujú spoločenstvá vysokých močaristých bylín. Zoologicky významné lokality bezstavovcov, obojživelníkov a pod. 49°44′25″S 18°08′30″V / 49,7401667°S 18,1416389°V / 49.7401667; 18.1416389 (Rákosina)
2172 Rybníky v Trnávce PR
Kategória Nature reserve Rybníky v Trnávce na Wikimedia Commons
Kategória Nature reserve Rybníky v Trnávce na Wikimedia Commons
Vodný a mokraďový ekosystém rybníkov, významná lokalita výskytu zvlášť chránených druhov živočíchov a rastlín. 49°40′59″S 18°11′08″V / 49,6830444°S 18,1855306°V / 49.6830444; 18.1855306 (Rybníky v Trnávce)
1139 Sedlnické sněženky PP
Kategória Sedlnické sněženky na Wikimedia Commons
Kategória Sedlnické sněženky na Wikimedia Commons
Najbohatšie nálezisko snežienky jarnej v povodí rieky Odry. Fragmenty dubohrabín, jaseňovo-jelšových lužných lesov a striedavo vlhkých bezkolencových lúk nadväzujúcich na vodný tok Sedlnice, s výskytom zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov. 49°38′37″S 18°05′42″V / 49,643575°S 18,0950583°V / 49.643575; 18.0950583 (Sedlnické sněženky)
1340 Stříbrné jezírko PP
Kategória Stříbrné jezírko na Wikimedia Commons
Kategória Stříbrné jezírko na Wikimedia Commons
Zaplavená galenitová baňa, významný biotop vodných živočíchov a obojživelníkov. 49°41′02″S 17°52′08″V / 49,6837778°S 17,8687778°V / 49.6837778; 17.8687778 (Stříbrné jezírko)
426 Suchá Dora PR Zostávajúci prirodzený porast typický pre Oderské vrchy so skalnými odkryvmi a výskytom zvlášť chránených druhov živočíchov. 49°41′24″S 17°45′46″V / 49,69°S 17,7627778°V / 49.69; 17.7627778 (Suchá Dora)
1736 Rozkvetlá louka na vrcholu Svince Svinec PR
Kategória Svinec na Wikimedia Commons
Kategória Svinec na Wikimedia Commons
Kvetnaté lúky, pastviny a lesné ekosystémy so vzácnou flórou a faunou. 49°34′03″S 17°59′00″V / 49,5675194°S 17,9834528°V / 49.5675194; 17.9834528 (Svinec)
435 Jeskyně Šipka Šipka NPP Ochrana najstaršej dosiaľ objavenej stanice človeka na území Česka a zároveň nálezisko vzácnej reliktnej kveteny. 49°35′12″S 18°07′04″V / 49,5865694°S 18,1178889°V / 49.5865694; 18.1178889 (Šipka)
1092 Travertinová kaskáda PP
Kategória Travertinová kaskáda na Wikimedia Commons
Kategória Travertinová kaskáda na Wikimedia Commons
Významný geologický útvar; travertinový val; a lesný a lúčny biotop s výskytom zvlášť chránených druhov rastlín na svahu Tichavskej hôrky. 49°34′35″S 18°11′47″V / 49,5764364°S 18,1965111°V / 49.5764364; 18.1965111 (Travertinová kaskáda)
449 Přírodní rezervace Trojačka Trojačka PR
Kategória Trojačka (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kategória Trojačka (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu listnatých zmiešaných porastov s fragmentami prírodných suťových lesov vo veku okolo 170 rokov na severných svahoch Veřovických vrchov s výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, najmä kriticky ohrozené papradiny jazyka jelenieho. 49°30′49″S 18°02′31″V / 49,5137361°S 18,0420806°V / 49.5137361; 18.0420806 (Trojačka)
1664 Váňův kámen Váňův kámen PP Ochrana významného skalného útvaru – dominantného odkryvu jurského vápenca s výraznou brekciovou textúrou. 49°35′30″S 18°07′46″V / 49,5917667°S 18,1293667°V / 49.5917667; 18.1293667 (Váňův kámen)
2061 Velký kámen PP Cenný geomorfologický útvar a fragment lesného prirodzeného charakteru s vysokou biodiverzitou. 49°31′46″S 18°09′06″V / 49,5295167°S 18,1516472°V / 49.5295167; 18.1516472 (Velký kámen)
1959 Vrásový soubor v Klokočůvku Vrásový soubor v Klokočůvku PP
Kategória Klokočůvek na Wikimedia Commons
Kategória Klokočůvek na Wikimedia Commons
Súbor vrás na prirodzenom odkryve na brehu Odry. 49°43′11″S 17°44′38″V / 49,7196111°S 17,7439444°V / 49.7196111; 17.7439444 (Vrásový soubor v Klokočůvku)

Zrušené chránené územia

upraviť
Kód Obrázok Názov Druh Galéria
Commons
Opis územia Súradnice Dátum
zrušenia
1962   Pusté nivy PP
 
Kategória Pusté nivy na Wikimedia Commons
Zvyšok lužného lesa s mohutnými trsmi lipy malolistej, zaplavované tône 49°39′52″S 17°59′52″V / 49,664525°S 17,9978139°V / 49.664525; 17.9978139 (Pusté nivy) 22.9.2014