Zoznam europoslancov SR (2004 – 2009)

zoznamový článok projektov Wikimedia

V Európskom parlamente pôsobili v rokoch 20042009 títo slovenskí zástupcovia, europoslanci.

Počet poslancov Nominujúce strany na Slovensku Politická skupina v EP
8 SDKÚ, KDH a SMK do Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
a Európskych demokratov (EPP/ED)
3 SMER do Socialistická skupina v Európskom parlamente (PES)
3 ĽS-HZDS zostali nezávislými poslanci (NI)
Poslanec Nominovaný stranou na Slovensku Politická skupina v EP
Peter Baco ĽS-HZDS NA
Edit Bauer SMK EPP/ED
Irena Belohorská ĽS-HZDS NA
Monika Beňová SMER PES
Árpád Duka-Zólyomi SMK EPP/ED
Milan Gaľa SDKÚ EPP/ED
Ján Hudacký KDH EPP/ED
Miloš Koterec SMER PES
Sergej Kozlík ĽS-HZDS NA
Vladimír Maňka SMER PES
Miroslav Mikolášik KDH EPP/ED
Zita Pleštinská SDKÚ EPP/ED
Peter Šťastný SDKÚ EPP/ED
Anna Záborská KDH EPP/ED
  • Slovenskí europoslanci pôsobili celkovo v 13 stálych výboroch a 2 podvýboroch, 1 dočasnom výbore, a 21 medziparlamentých delegáciách, delegáciách zmiešaných parlamentných výborov a výboroch parlamentnej spolupráce.
Poslanec Poslanec vo výbore Náhradník vo výbore Poslanec v delegácii Náhradník v delegácii
Peter Baco Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Výbor pre regionálny rozvoj Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko -
Edit Bauer Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Rumunsko Delegácia pre vzťahy s Japonskom
Irena Belohorská Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín; Výbor pre zahraničné veci-Podvýbor pre ľudské práva Výbor pre zahraničné veci Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky -
Monika Beňová Výbor pre zahraničné veci Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Delegácia pre vzťahy s Izraelom (podpredsedníčka) -
Árpád Duka-Zólyomi Podvýbor pre ľudské práva Výbor pre zahraničné veci Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko (podpredseda) Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
Milan Gaľa Výbor pre kultúru a vzdelávanie Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Delegácia pre vzťahy s krajinami Golfského zálivu vrátane Jemenu Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko
Ján Hudacký Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Výbor pre hospodárske a menové veci Delegácia pre vzťahy s krajinami MERCOSUR-u Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
Miloš Koterec Výbor pre regionálny rozvoj Podvýbor pre bezpečnosť a obranu; Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013 Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom; Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO -
Sergej Kozlík Výbor pre rozpočet Výbor pre hospodárske a menové veci Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKP-EÚ -
Vladimír Maňka Výbor pre rozpočet Výbor pre hospodárske a menové veci - Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
Miroslav Mikolášik Výbor pre regionálny rozvoj Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Delegácia pri Parlamentnom výbore Európa-Stredozemie Delegácia pre vzťahy s Izraelom
Zita Pleštinská Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Výbor pre dopravu a cestovný ruch Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Ukrajina Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
Peter Šťastný Výbor pre medzinárodný obchod (podpredseda); Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013 Výbor pre rozpočet Delegácia pre vzťahy s Izraelom Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
Anna Záborská Konferencia predsedov výborov; Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví (predsedníčka); Výbor pre rozvoj - Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKP-EÚ Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)

Externé odkazy upraviť