Zoznam fyzikálnych článkov/Ž

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 11 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

žeUpraviť

Železné jadro

žiUpraviť

Žiarenie · Žiarenie alfa · Žiarenie beta · Žiarenie delta · Žiarenie gama · Žiarivá energia · Žiarivá hmota · Žiarivá rovnováha · Žiarivý tok

žoUpraviť

Žores Ivanovič Alfiorov