Zoznam kráľov Mykén

zoznamový článok projektov Wikimedia

Archeologické nálezy dokazujú, že Mykény boli obývaným sídlom už v treťom tisícročí pred Kr. Po príchode Grékov sa v druhom tisícročí pred Kr. stali centrom gréckej civilizácie. Kultúru, ktorú Gréci vytvorili medzi 16. – 12. storočím pred Kr. poznáme pod menom Mykénska kultúra. Okolo roku 1150 pred Kr. bola mykénska civilizácia rozvrátená vpádom Dórov.

Aj keď Mykénčania poznali písmo (Lineárne písmo B), historické záznamy z tohto obdobia nie sú známe, lebo písmo používali len na vládne a hospodárske účely. Obdobie mykénskej civilizácie nám aspoň sčasti približujú starogrécke eposy Iliada a Odysea od Homéra, napísané pravdepodobne v polovici 8. storočia pred Kr.

Mykénsky vládca býval v mohutnom hrade postavenom z obrovských kamenných kvádrov obkolesenom širokými hradbami. V paláci, ktorý bol centrom moci pôsobili aj umelci a remeselníci. Vládca mykénskeho kráľovstva sa popri riadení štátu, zaoberal hlavne obchodom, vojnou, lovom a zaisťoval tiež priazeň bohov konaním bohoslužieb.

Mená vládcov Mykén poznáme len z gréckej mytológie. Podľa gréckych mýtov Mykény založil kráľ Tiryntu Perseus, ktorý sa potom do Mykén presťahoval a stal sa tak prvým mykénskym kráľom.

Nasledujúci zoznam uvádza mená mykénskych kráľov chronologicky zoradených tak, ako ich zaznamenali grécke mýty. Uvedené storočia sú fiktívne.

Meno Obdobie vlády
(letopočty sú fiktívne)
Perseus 14. storočie pred Kr.
Elektryón 14. storočie pred Kr.
Amfitryón 14. storočie pred Kr.
Sthenelos 14. storočie pred Kr.
Eurystheus 13. storočie pred Kr.
Atreus 13. storočie pred Kr.
Thyestes 13. storočie pred Kr.
Agamemnón 12. storočie pred Kr.
Aigisthos 12. storočie pred Kr.
Alétes alebo Menelaos 12. storočie pred Kr.
Orestes 12. storočie pred Kr.
Tisamenos 12. storočie pred Kr.

Zdroje upraviť