Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I (P – R)

Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Bratislava I, časť P-R.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Škola Nahrať súbor Škola Palackého ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-539/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Reduta
Nahrať súbor
Reduta Palackého ul. 2
(Medená ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-129/0 Unifikovaný názov PO: reduta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mestská reduta

Škola Nahrať súbor Škola Palackého ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-540/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Palackého ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11201/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Škola Nahrať súbor Škola Palackého ul. 5
(Jesenského 6)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-541/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Palackého ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11202/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Palackého ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11203/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Palackého ul. 14
(Kúpeľná ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-545/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 1
(J rad, 1. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 2
(S rad, 1. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 3
(J rad, 2. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/3 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 4
(S rad, 2. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/4 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 5
(J rad, 3. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/5 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 6
(S rad, 3. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/6 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 7
(J rad, 4. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/7 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 8
(S rad, 4. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/8 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 9
(J rad, 5. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/9 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palárikova ul. 10
(S rad, 5. objekt od V)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10502/10 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, solitér; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 18
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-600/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 20
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-601/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 24
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-602/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 26
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-603/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 28
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-603/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 32
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-605/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 33
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-619/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 34
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-606/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 35
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-620/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový pamätný Nahrať súbor Dom bytový pamätný Palisády ul. 36
(Štetinova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-339/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Palisády ul. 36
(Štetinova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-339/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: umučení bojovníci; umučení bojovníci, r. 1944

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 37
(Maróthyho ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-622/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Škola Nahrať súbor Škola Palisády ul. 38
(Štetinova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-608/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, nárožná; Býv. obchodná akadémia

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 39
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-623/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Palisády ul. 39
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-623/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránou Palisády ul. 39
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-623/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 40
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-609/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 42
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-610/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Vila Nahrať súbor Vila Palisády ul. 43
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-625/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Palisády ul. 43
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-625/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 44
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-611/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Palisády ul. 46
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-612/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Palisády ul. 48
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-612/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 50
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-614/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Škola Nahrať súbor Škola Palisády ul. 51
(Kuzmányho ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-626/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, nárožná; Bývalé ev. lýceum, ŠUP

Škola umeleckého priemyslu (ŠUP)[3]
Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Palisády ul. 52
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-615/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palisády ul. 53
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-627/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Palisády ul. 54
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-616/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Palisády ul. 55
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-628/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Palisády ul. 56
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11351/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Budova administratívna
Nahrať súbor
Budova administratívna Palisády ul. 57
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-629/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Palisády ul. 59
(Štefánikova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-630/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; Štefánka

Kostol
Nahrať súbor
Malý evanjelický kostol Panenská ul.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-173/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev. a. v.; Malý kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Panenská ul.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-173/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: farská záhrada

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Panenská ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-517/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panenská ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-518/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-519/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, radový+prejazd; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-520/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Panenská ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-506/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; Georgievič. palác, bulhar. škola

Pomník
Nahrať súbor
Pomník Oľgy Trebitschovej Panenská ul. 11
(vo dvore)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-506/2 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Trebitschová O.; 19./20. stor., operná speváčka

Oľga Trebitschová
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-521/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 13
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-507/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-522/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panenská ul. 15
(Štetinova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-175/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Habermayerov palác

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 16
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-523/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 17
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-508/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový+prejazdový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 19
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-509/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Panenská ul. 21
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-176/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Pamätný dom Ľ. Štúra

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Panenská ul. 21
(Depozit)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-176/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 23
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-510/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 24
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-524/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 25
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-511/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 26
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-525/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 27
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-512/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panenská ul. 28
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-177/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Internát a Sloydov dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panenská ul. 29
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-513/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panenská ul. 31
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10001/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:


Kostol
Nahrať súbor
Veľký evanjelický kostol Panenská ul.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-174/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev. a. v.; Veľký kostol

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Panenská ul.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-174/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panská ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-132/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panská ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10565/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panská ul. 5
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-133/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panská ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-134/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panská ul. 9
(Hviezdoslavovo nám. 8)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-135/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky s kaplnkou
Nahrať súbor
Dom meštiansky s kaplnkou Panská ul. 11
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-136/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky s kaplnkou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový, r. k. Božieho tela; Dom s kapln. Bož. tela

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Panská ul. 13
(Hviezdoslavovo nám. 21)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-137/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Eszterházyho palác

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panská ul. 14
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-138/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Panská ul. 15
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-139/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Balassov palác

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panská ul. 16
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-140/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; veľvyslanectvo Veľkej Británie

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panská ul. 17
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-141/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; British Council

Pobočka medzinárodného inštitútu pre vzdelávanie a kultúrne vzťahy British Council[4]
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panská ul. 18
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-142/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panská ul. 24
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10702/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Panská ul. 26
(Rudnayovo nám.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-144/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Jazykovedný ústav

Palác mestský
Nahrať súbor
Keglevičov palác Panská ul. 27
(Strakova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-145/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; Keglevichov palác

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panská ul. 29
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-146/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, radový; nájomný dom

Dom bytový i. Nahrať súbor Dom bytový i. Panská ul. 31
(severná časť parcely)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-147/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový, radový; nájomný dom

Palác mestský i.
Nahrať súbor
Palác mestský i. Panská ul. 33
(Hviezdoslavovo nám. 14)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-148/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Csákyho palác

Dom bytový s lekárňou
Nahrať súbor
Dom bytový s lekárňou Panská ul. 35
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-149/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový s lekárňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Lekáreň U salvátora

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Panská ul. 41
(Rybné nám.1)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-202/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; Bibiana

Palác mestský ii.
Nahrať súbor
Palác mestský ii. Panská ul. 19-21
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-37/2 Unifikovaný názov PO: palác mestský ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Pálffyho palác

Nemocnica
Nahrať súbor
Nemocnica Partizánska ul. 2
(ev. a. v.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-641/0 Unifikovaný názov PO: nemocnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Evanjelická nemocnica

Nemocnica
Nahrať súbor
Kochovo sanatórium Partizánska ul. 27
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-748/1 Unifikovaný názov PO: nemocnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kochovo sanatórium

Záhrada
Nahrať súbor
Kochova záhrada Partizánska ul.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-748/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kochova záhrada

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Paulínyho ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11270/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný bytový dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Paulínyho ul. 12
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-687/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Škola Nahrať súbor Škola Podjavorinskej ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-494/1 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, solitér; základná škola

Záhrada Nahrať súbor Záhrada Podjavorinskej ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-494/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: školský dvor

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Podjavorinskej ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-501/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Podjavorinskej ul. 3
(Zochova ul. č. 16)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-495/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Podjavorinskej ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-502/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Podjavorinskej ul. 5
(Zochova ul. č. 16)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-496/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Podjavorinskej ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-503/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Podjavorinskej ul. 7
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-497/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Smik Otto; 1922-1944, letec

Otto Smik
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Podjavorinskej ul. 9
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-498/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Podjavorinskej ul. 11,
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-499/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Podjavorinskej ul. 13
(Kozia ul. 23)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-500/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodischový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Podjavorinskej ul. 7a
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-497/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, radový; nájomný dom

Vila Nahrať súbor Vila Porubského ul. 1
(nárožie s Godrovou ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11289/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Porubského ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-406/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Porubského ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-407/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Porubského ul. 8
KÚ: Staré Mesto

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
101-407/0 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vila Nahrať súbor Vila Porubského ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-408/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Porubského ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-408/0 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Pražská ul. 1
(Hlboká cesta)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-642/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Chateau Palugyay

Tunel železničný Nahrať súbor Tunel železničný Pražská ul.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-825/0 Unifikovaný názov PO: tunel železničný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničný; Starý železničný tunel

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Prepoštská ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-178/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Prepoštská ul. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-180/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Prepoštská ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-179/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Prepoštská ul. 6
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-181/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Prepoštská ul. 10
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-182/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Prepoštská ul. 12
(Kapitulská 13)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-183/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový+priechod, nárožný; kapitulský dom

Plastika Nahrať súbor Plastika Primaciálne nám.
(Primaciálny palác)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-41/0 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Diana; Socha Diany

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Primaciálne nám. 1
(Uršulínska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-834/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová; Nová radnica

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Primaciálne nám. 3
(Uršulínska ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-184/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný; Primaciálny palác

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Primaciálne nám. 3
(stena záp. lode prejazdu)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-184/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bratislavský mier; 26. december 1805

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Primaciálne nám. 3
(Fasáda z Uršulínskej ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-184/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Paracelsus; 1493-1541, lekár, chemik

Vila
Nahrať súbor
Vila Prokopa Veľkého ul. 41
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-10772/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Eleonórin dvor

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Puškinova ul. 1
(Štefánikova ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-592/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový, nárožný; nájomný dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Puškinova ul. 2
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-593/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; nájomný dom

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Radlinského ul. 51
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-11010/2 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dom s vežičkou

Palác mestský
Nahrať súbor
Palác mestský Radničná ul. 1
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-189/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Apponyiho palác

Pomník Nahrať súbor Pomník (stará poloha: stred Františkánskeho nám.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-16/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Romer F.; 1815-1889, vedec, kňaz

Podľa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky sa pomník Floriána Rómera od roku 2005 nenachádza v strede Františkánskeho námestia, ale vo dvore Apponyho paláca.
Pomník Nahrať súbor Pomník Rázusovo nábr.
(oproti budove SNG)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-190/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bohúň P. M.; 1822-1872, výtvarník

Kasáreň Nahrať súbor Kasáreň Rázusovo nábr. 2
(J okraj PZ)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-192/0 Unifikovaný názov PO: kasáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNG, Vodné kasárne

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Rázusovo nábr.
(Na mies. býv. pon. mos.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-191/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Hotel
Nahrať súbor
Hotel Riečna ul. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-830/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hotel Devín

Pomník
Nahrať súbor
Pomník Rudnayovo nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-195/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bernolák A.; 1762-1813, jazykovedec

Pomník Nahrať súbor Pomník Rudnayovo nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-196/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Donner G. R.; 1693-1741, sochár

Socha Nahrať súbor Socha Rudnayovo nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-197/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Liszt F.; 1811-1886, hudobný skladateľ

Mreža ohradná Nahrať súbor Mreža ohradná Rudnayovo nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-197/3 Unifikovaný názov PO: mreža ohradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Liszt F.; 1811-1886, hudobný skladateľ

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Rudnayovo nám. 1
(JZ časť hist. jadra)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-198/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. sv. Martina; Dóm sv. Martina, katedrála

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Rudnayovo nám. 1
(V int. chrámu sv. Martina)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-198/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bajza J. I.; 1755-1836, spisovateľ

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Rudnayovo nám. 3
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-199/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, v opevnení; Waydanovský dom, v opevnení

Múr hradbový s parkanom Nahrať súbor Múr hradbový s parkanom Rudnayovo nám. 3
(Staromestská ul.)
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-120/11 Unifikovaný názov PO: múr hradbový s parkanom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadný; hradbový a parkanový múr

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Rudnayovo nám. 4
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-200/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha na stĺpe
Nahrať súbor
Socha na stĺpe Rybné nám.
KÚ: Staré Mesto

Poloha
101-203/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária Immaculata; morový stĺp trojičný

Vysvetlivky

 1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
  •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
  •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
 2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
 3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

upraviť
 1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
 2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.
 3. http://www.suvba.eu/historia.html, 4. odsek, prístup 27. september 2013
 4. http://www.britishcouncil.org/slovakia-who-we-are.htm, prístup 21. október 2013