Zoznam medicínskych článkov/Č

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 10 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

čaUpraviť

Čakra (energetické centrum) · Čapovec

čeUpraviť

Čelová medziplošná žila · Červená krvinka

čiUpraviť

Čierna smrť · Čierny kašeľ · Čipovanie ľudí

člUpraviť

Články prstov

črUpraviť

Črevné infekčné choroby (MKCH-10) · Črevo