Zoznam miest vo Francúzsku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam francúzskych miest nad 20 000 obyvateľov (v roku 2013) v abecednom poradí.

Mapa francúzskych miest s viac ako 100 000 obyvateľmi

A upraviť

B upraviť

C upraviť

D upraviť

E upraviť

F upraviť

G upraviť

H upraviť

I upraviť

J upraviť

K upraviť

L upraviť

M upraviť

N upraviť

O upraviť

P upraviť

Q upraviť

R upraviť

S upraviť

T upraviť


U upraviť

V upraviť

W upraviť

Y upraviť