Zrážkomer je merací prístroj na meranie množstva zrážok v meteorológii.

Zrážkomer

Je to čiastočne uspôsobená nádoba so stanovenou záchytnou plochou, ktorá sa vystavuje do prostredia, kde sa má množstvo zrážok zmerať. Vrchnú časť zrážkomera tvorí lievik, ktorým sa zrážky v tekutom stave dostávajú do záchytnej nádobky. Zo záchytnej nádobky sa prelejú do odmerného skleneného valca s vyznačenými dielikmi, ktoré vzhľadom na veľkosť záchytnej plochy a veľkosť prierezu odmerného valca zodpovedajú výške spadnutých zrážok v milimetroch.

Podobne ako teplota vzduchu, merajú sa i zrážky najčastejšie v klimatických termínoch, teda o 7., 14. a 21. hodine.

Okrem prístrojov, umožňujúcich merať zrážky za určité obdobie, sa používajú i zariadenia, ktorými sa môžu merať zrážky trvalo. Princíp prístroja spočíva v zachytávaní zrážok lievikom, ktorým sa dostávajú do plavákovej komory. Zmena výšky plaváka sa zaznamenáva na registračný papier. Registračnú pásku otáča prostredníctvom bubna hodinový strojček, a tak vzniká spojitý záznam o pribúdaní zrážok v plavákovej komore. V poslednom období (cca od r. 2004, SHMÚ) sa začali používať aj váhové zrážkomery, ktoré v spojení s automatickou stanicou môžu posielať dáta o úhrnoch do zberného zariadenia (počítač), kde sa namerané dáta ukladajú.

Snehové zrážky sa zachytávajú zrážkomerom bez lievika. Sneh sa rozpustí (nechá sa obvykle vnútri na teplom mieste) a zistí sa vodná hodnota snehu. Sneh mimo zrážkomera sa na meteorologických staniciach meria snehovými tyčami s vyznačenou dĺžkovou stupnicou v centimetroch. Podobne ako zrážky, sa v poslednom období (cca od r. 2018, SHMÚ) začala výška snehovej pokrývky merať automatickými stanicami s príslušným snímačom.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Zrážkomer