Zrubársky jarok

Zrubársky jarok je potok na Záhorí, vo východnej časti okresu Senica. Je to pravostranný prítok Hodonského potoka, meria 2,7 km a je tokom V. rádu.

Zrubársky jarok
Dĺžka toku 2,7 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Myjava
Prameň Malé Karpaty
Ústie Hodonský potok
Hydrologické poradie 4-13-03-026
Číslo recipienta 4-13-03-1198

Pramení v Malých Karpatoch, v podcelku Brezovské Karpaty, západojuhozápadne od kóty 376,3 m v nadmorskej výške približne 267 m n. m. Od prameňa tečie západným smerom, na krátkom úseku sa stáča na juhozápad, preteká okrajom prírodnej pamiatky Zrubárka a zľava priberá prítok spod Bachráčky (363,8 m n. m.). Opätovne tečie na západ, napája vodnú nádrž Jablonica a opúšťa územie CHKO Malé Karpaty, ktorým tiekol už od prameňa. Zároveň vstupuje do severovýchodného výbežku Borskej nížiny, do podcelku Podmalokarpatská zníženina, kde sa najprv stáča západojuhozápadným smerom, potom juhojuhozápadným smerom a juhovýchodne od obce Jablonica ústi v nadmorskej výške 218,0 m n. m. do Hodonského potoka.