Zväz oslobodenia Ukrajiny

Zväz oslobodenia Ukrajiny (po ukrajinsky: Союз Визволення України) bola politická organizácia ukrajinských emigrantov utekajúcich z Ruského impéria, ktorí sa chceli zachrániť pred prenasledovaním ruskej cárskej moci počas prvej ruskej revolúcie v rokoch 1905 – 1907. Vznikla počas prvej svetovej vojny za pomoci ministra zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska. Zväz bol založený s cieľom podporovať ústredné veľmoci vo vojne proti Ruskému impériu v auguste roku 1914 a jeho predstavitelia sa snažili získať pre Ukrajinu na Ruskom impériu nezávislosť a vytvorenie monarchie pod protektorátom Rakúsko-Uhorska a Nemecka.

Medzi ruskými zajatcami ukrajinského pôvodu, ktorí sa nachádzali v zajateckých táboroch v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku, do ktorých boli na základe prosby zväzu rozmiestnení, zväz rozširoval národnú propagandu pomocou výučby v ukrajinčine a vydávaním periodík Ukrainische Nachrichten, La Revue Ukrainienne a Noviny Zväzu oslobodenia Ukrajiny (po ukrajinsky: Вісник Союзу визволення України), ktoré redigovali členovia zväzu Vladimir Dorošenko, Andrej Žuk a Michail Vozňak. Okrem periodík vydal viac ako 50 kníh a 30 brožúr v niekoľkých jazykoch.

Po roku 1917 sa zväz orientoval na pomoc zajatým vojakom a ochranu etnicky ukrajinských území, ktoré boli obsadené rakúsko-uhorskými a nemeckými vojskami, pretože na ne malo zálusk Poľsko.

Dňa 1. mája 1918 zväz formálne prestal fungovať.