Ústredná volebná komisia pre parlamentné voľby na Slovensku v roku 2006

Ústredná volebná komisia pre parlamentné voľby na Slovensku v roku 2006 (ďalej len komisia) je vrcholný orgán, ktorý dohliada na priebeh predčasných parlamentných volieb na Slovensku v roku 2006.

Prvé rokovanie komisie zvolal predseda vlády Mikuláš Dzurinda na 22. marca 2006. Na rokovaní zložili členovia komisie slávnostný sľub a vyžrebovali si predsedu a podpredsedu.

Zloženie komisie upraviť

Pozri aj upraviť