Útvar (vojenstvo)

Útvar je vo vojenskej terminológii označenie zložiek ozbrojených síl ako napr. vojenské veliteľstvá, zväzky, jednotky, úrady a zariadenia ozbrojených síl a ich logistické zabezpečenie, najmä pri komunikácii s civilnou verejnosťou a štátnymi inštitúciami.[1]

Príslušníci vojenského útvaru pri slávnostnom ceremoniáli.

CharakteristikaUpraviť

Základný znak vojenského útvaru je jeho právna, vojenská a hospodárska subjektivita. Každý vojenský útvar má svoju organizačnú štruktúru určenú predpísanými tabuľkami počtov osôb, techniky, výzbroje a materiálu. Vojenskému útvaru velí veliteľ útvaru so svojim štábom. Každý vojenský útvar má kvôli utajeniu pridelené krycie číslo, miesto svojej dislokácie a otvorený názov.[2] Napríklad: Vojenský útvar 3509 Jaslovské Bohunice, 5/14 strážna čata. [3]

Niektoré stupne velenia vojenských útvarovUpraviť

[4]

Organizácia a riadenie vojenských útvarovUpraviť

Vnútorné organizačné členenie útvarov určuje na návrh náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl minister obrany Slovenskej republiky. Na plnení úloh útvarov sa okrem vojakov podieľajú aj štátni zamestnanci a zamestnanci, ktorí tvoria civilný personál útvaru.[5] O rozmiestnení útvarov rozhoduje vláda na návrh ministerstva obrany. [6] Vojenské útvary ozbrojených síl sa doplňujú vojakmi bez rozdielu národnosti. [7]

Útvary ozbrojených síl SRUpraviť

Pozemné sily[8]

 • 23. motorizovaný prápor, Trebišov
 • Prápor podpory velenia, Trenčín
 • Prápor logistiky, Topoľčany
 • Prápor ISTAR, Prešov
 • Prápor CSS, Prešov
 • Národné centrum EOD a RCHBO, Nováky
 • Úrad hlavného lekára, Bratislava
 • Veliteľstvo posádky, Bratislava
 • Vojenská polícia, Trenčín
 • Základňa stacionárnych KIS, Trenčín
 • Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky, Bratislava
 • Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Bratislava

Vzdušné sily[10]

 • Taktické krídlo generálmajora Otta Smika, Sliač
 • Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika, Kuchyňa
 • Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša, Prešov
 • Protilietadlová raketová brigáda, Nitra
 • Krídlo velenia, riadenia a prieskumu, Zvolen

Vojenské útvary sa vo svojej činnosti riadia zákonmi, všeobecne záväznými predpismi a vojenskými predpismi. [11]

Symboly vojenského útvaruUpraviť

Bojová zástava predstavuje hlavný symbol vojenského útvaru. Je to symbol morálnej cti a vojenskej statočnosti v boji za víťazstvo nad nepriateľom, za svoju vlasť. [12]

Čestný názov je ocenením útvaru za dosahovanie trvalo výborných a dobrých výsledkov pri plnení úloh. [13]

Znak je grafickým symbolom vojenského útvaru a priznáva ho minister obrany Slovenskej republiky [14]

Kronika vojenského útvaru zachytáva najdôležitejšie udalosti spojené so zrodom, formovaním, existenciou a zánikom vojenského útvaru. [15]

V Ozbrojených silách SR bojové zástavy, čestné alebo historické názvy vojenským útvarom zapožičiava prezident Slovenskej republiky. [16][17] str. 111

ZdrojeUpraviť

GalériaUpraviť

ReferencieUpraviť

Iné projektyUpraviť