Útvar je vo vojenskej terminológii označenie zložiek ozbrojených síl ako napr. vojenské veliteľstvá, zväzky, jednotky, úrady a zariadenia ozbrojených síl a ich logistické zabezpečenie, najmä pri komunikácii s civilnou verejnosťou a štátnymi inštitúciami.[1]

Príslušníci vojenského útvaru pri slávnostnom ceremoniáli.

Charakteristika upraviť

Základný znak vojenského útvaru je jeho právna, vojenská a hospodárska subjektivita. Každý vojenský útvar má svoju organizačnú štruktúru určenú predpísanými tabuľkami počtov osôb, techniky, výzbroje a materiálu. Vojenskému útvaru velí veliteľ útvaru so svojim štábom. Každý vojenský útvar má kvôli utajeniu pridelené krycie číslo, miesto svojej dislokácie a otvorený názov.[2] Napríklad: Vojenský útvar 3509 Jaslovské Bohunice, 5/14 strážna čata. [3]

Niektoré stupne velenia vojenských útvarov upraviť

[4]

Organizácia a riadenie vojenských útvarov upraviť

Vnútorné organizačné členenie útvarov určuje na návrh náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl minister obrany Slovenskej republiky. Na plnení úloh útvarov sa okrem vojakov podieľajú aj štátni zamestnanci a zamestnanci, ktorí tvoria civilný personál útvaru.[5] O rozmiestnení útvarov rozhoduje vláda na návrh ministerstva obrany. [6] Vojenské útvary ozbrojených síl sa doplňujú vojakmi bez rozdielu národnosti. [7]

Útvary ozbrojených síl SR upraviť

Pozemné sily[8] upraviť

Vzdušné sily [10] upraviť

 • Taktické krídlo generálmajora Otta Smika, Sliač
 • Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika, Kuchyňa
 • Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša, Prešov
 • Protilietadlová raketová brigáda, Nitra
 • Krídlo velenia, riadenia a prieskumu, Zvolen

Vojenské útvary sa vo svojej činnosti riadia zákonmi, všeobecne záväznými predpismi a vojenskými predpismi. [11]

Symboly vojenského útvaru upraviť

Bojová zástava predstavuje hlavný symbol vojenského útvaru. Je to symbol morálnej cti a vojenskej statočnosti v boji za víťazstvo nad nepriateľom, za svoju vlasť. [12]

Čestný názov je ocenením útvaru za dosahovanie trvalo výborných a dobrých výsledkov pri plnení úloh. [13]

Znak je grafickým symbolom vojenského útvaru a priznáva ho minister obrany Slovenskej republiky [14]

Kronika vojenského útvaru zachytáva najdôležitejšie udalosti spojené so zrodom, formovaním, existenciou a zánikom vojenského útvaru. [15]

V Ozbrojených silách SR bojové zástavy, čestné alebo historické názvy vojenským útvarom zapožičiava prezident Slovenskej republiky. [16][17] str. 111

Zdroje upraviť

Galéria upraviť

Referencie upraviť

 1. Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002-05-23, [cit. 2019-02-14]. Dostupné online.
 2. http://www.vhu.sk/data/att/6116.pdf%7Cstr.5[nefunkčný odkaz]
 3. http://www.vhu.sk/data/att/6116.pdf%7C[nefunkčný odkaz] str. 111
 4. http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-86944?prefixFile=m_
 5. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/20160102%7C§ 2
 6. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/20160102%7C§ ž
 7. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/309/19900727%7C § 3
 8. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-02-11]. Dostupné online. Archivované 2019-02-12 z originálu.
 9. Jaslovský raketometný oddiel [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-04-21]. Dostupné online. Archivované 2018-04-21 z originálu.
 10. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-02-12]. Dostupné online. Archivované 2019-02-12 z originálu.
 11. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/20160102
 12. http://www.vhu.sk/vojenske-bojove-zastavy-vojenskych-zvazkov-a-vojenskych-utvarov-a-standardy/
 13. http://www.vhu.sk/cestne-nazvy-a-historicke-nazvy-vojenskych-zvazkov-vojenskych-utvarov-a-vojenskych-skol/
 14. http://www.vhu.sk/znaky-ministerstva-obrany-sr-generalneho-stabu-ozbrojenych-sil-sr-ozbrojenych-sil-sr-vojenskych-velitelstiev-zvazkov-utvarov-skol-a-zariadeni-uradov-a-ustavov/
 15. http://www.vhu.sk/data/att/6116.pdf
 16. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/20160102
 17. http://www.vhu.sk/data/att/6116.pdf

Iné projekty upraviť