Čekovský potok je potok na Krupinskej planine, na území Hontu, v okrese Krupina.[1] Je to pravostranný prítok Jalšovíka a má dĺžku 16 km. Pri obci Čekovce napája malú vodnú nádrž, na dolnom toku má prudký spád a preteká údolím hlboko vrezaným do sopečného podložia.

Prameň: na Krupinskej planine, v podcelku Závozská vrchovina, v lokalite Kýchavica, severozápadne od obce Senohrad v nadmorskej výške okolo 550 m n. m.

Smer toku: prevažne na juhozápad

Geomorfologické celky: Krupinská planina, podcelky Závozská vrchovina a Bzovícka pahorkatina

Prítoky: nemá žiadne významné prítoky, čo súvisí so špecifickou riečnou štruktúrou Krupinskej planiny, vodné toky tu tečú rovnobežne vedľa seba viac-menej severojužným smerom. Ide o väčšinu vodných tokov v priestore medzi riekami Krupinica na západe a Tisovník na východe.

Ústie: do Jalšovíka severozápadne od obce Dolný Badín v nadmorskej výške okolo 225 m n. m.

Obce: Čekovce, Bzovík a Uňatín[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.