Jalšovík (potok)

potok v okrese Krupina

Jalšovík je vodný tok na Krupinskej planine, na území Hontu, v okrese Krupina.[1] Je to ľavostranný prítok Krupinice a má dĺžku 15 km.

Prameň: v Krupinskej planine, v podcelku Závozská vrchovina, v lokalite Pod Žobrákom severne od obce Horné Mladonice v nadmorskej výške okolo 565 m n. m.

Smer toku: prevažne na juhozápad

Geomorfologické celky: Krupinská planina, podcelky Závozská vrchovina a Bzovícka pahorkatina

Prítoky: jediným významným prítokom je pravostranný Čekovský potok

Ústie do Krupinice západne od obce Dolný Badín v nadmorskej výške 201,8 m n. m.

Obce: Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Horný Jalšovík a Dolný Jalšovík[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.