Červený zoznam IUCN

Červený zoznam IUCN (tiež Červený zoznam ohrozených druhov) je zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý vydáva každé dva roky Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). Posledný krát bol červený zoznam IUCN vydaný v júni 2014. Je na ňom uvedených 63 837 druhov, z ktorých 19 817 je ohrozených vyhynutím.

Stupeň ohrozenia
Kategórie taxónov na červenej listine IUCN 3.1. Dostatočné údaje.
Vyhynutý
Vyhynutý – (EX)
Vyhynutý vo voľnej prírode – (EW)
Ohrozený
Kriticky ohrozený – (CR)
Ohrozený – (EN)
Zraniteľný – (VU)
Najmenej ohrozený
Závislý od ochrany – (CD)
Takmer ohrozený – (NT)
Najmenej ohrozený – (LC)
Pozri aj
Červený zoznam IUCN
Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
z  d  u

Stupeň ohrozenia je určovaný niekoľkými kategóriami a podkategóriami, od kategórií vyhynutých (či vymretých), cez stredné stupne ohrozenia, až po kategóriu označujúcu také druhy, ktoré nie sú vôbec ohrozené. Tieto kategórie sú určené celosvetovo ohrozeným druhom, u ktorých sa jedná o ohrozenie regionálne.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Červený seznam IUCN na českej Wikipédii.