Vyhynutý vo voľnej prírode

Vyhynutý vo voľnej prírode (skratka EW, z anglického Extinct in the Wild) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Vyjadruje, že niekoľko jedincov daného druhu (prípadne i poddruhu, alebo inej taxonomickej kategórie) v zajatí stále prežíva, ale vo voľnej prírode už nežijú/nerastú.

Stupeň ohrozenia
Kategórie taxónov na červenej listine IUCN 3.1. Dostatočné údaje.
Vyhynutý
Vyhynutý – (EX)
Vyhynutý vo voľnej prírode – (EW)
Ohrozený
Kriticky ohrozený – (CR)
Ohrozený – (EN)
Zraniteľný – (VU)
Najmenej ohrozený
Závislý od ochrany – (CD)
Takmer ohrozený – (NT)
Najmenej ohrozený – (LC)
Pozri aj
Červený zoznam IUCN
Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
z  d  u

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Vyhynulý v přírodě na českej Wikipédii.