Zraniteľný

Zraniteľný (skratka VU, z anglického Vulnerable) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Zraniteľné druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v strednedobom období, pokiaľ sa podmienky nezmenia.

Stupeň ohrozenia
Kategórie taxónov na červenej listine IUCN 3.1. Dostatočné údaje.
Vyhynutý
Vyhynutý – (EX)
Vyhynutý vo voľnej prírode – (EW)
Ohrozený
Kriticky ohrozený – (CR)
Ohrozený – (EN)
Zraniteľný – (VU)
Najmenej ohrozený
Závislý od ochrany – (CD)
Takmer ohrozený – (NT)
Najmenej ohrozený – (LC)
Pozri aj
Červený zoznam IUCN
Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
z  d  u

PríkladyUpraviť

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Zranitelný na českej Wikipédii.