Česká společnost entomologická

Česká společnost entomologická (doslova Česká entomologická spoločnosť) je entomologická spoločnosť založená dvadsiatimi českými entomológmi dňa 17. januára roku 1904 v Prahe. Jej prvým predsedom bol profesor karlínského gymnázia František Klapálek (1863 - 1919).

Česká spoločnosť entomologická (neskôr Československá společnost entomologická) združovala profesionálnych aj amatérskych záujemcov o štúdium hmyzu. Mnohí jej členovia - či už profesionálni, alebo amatérski entomológovia - patrili medzi celosvetovo uznávaných odborníkov vo svojom odbore.

Ako predsedovia spoločnosti sa v jej vedení vystriedali: František Klapálek, Emanuel Lokay, Antonín Vimmer, František Štěrba, Oldřich Šustera, Jan Obenberger, Vladimír Balthasar, Leopold Heyrovský, Antonín Pfeffer, Karel Hůrka, Ivan Hrdý, Svatopluk Bílý a Josef Jelínek.

Externé odkazy

upraviť