Čierny potok (prítok Štítnika)

Čierny potok je krátky potok v hornom Gemeri, v západnej časti okresu Rožňava.[1] Je to pravostranný prítok Štítnika, meria 1,8 km a je tokom V. rádu.

Čierny potok
potok
Zdrojnica Ostrý vrch,
Stolické vrchy
Ústie Štítnik
Dĺžka 1,8 km
Povodie Slaná
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-31-01-060
Číslo recipienta 4-31-01-2050
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Stolických vrchoch, v podcelku Stolica[2], na severnom svahu Ostrého vrchu (870,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 680 m n. m. Od prameňa tečie najprv na sever, z ľavej strany priberá prítok z východného svahu Bielej skaly (882,3 m n. m.) a následne z tej istej strany aj prítok z východoseverovýchodného svahu Bielej skaly. Potom sa stáča smerom na severoseverovýchod, vstupuje do Štítnického podolia, kde sa oblúkom stáča k ústiu na severovýchod a na južnom okraji intravilánu obce Čierna Lehota sa v nadmorskej výške cca 498 m n. m. vlieva do Štítnika.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.