Šúr

rozlišovacia stránka

Šúr môže byť:

Referencie

upraviť
 1. šúr. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 473.
 2. šúry. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok V. R – Š. Bratislava : Veda, 1981. 792 s. S. 783.
 3. Šúr. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok V. R – Š. Bratislava : Veda, 1981. 792 s. S. 782.
 4. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [mapa 1 : 500 000] [online]. 2011, [cit. 2021-05-28]. Dostupné online.
 5. a b c d MAJZLAN, Oto; VIDLIČKA, Ľubomír. História vzniku Šúru a jeho ochrana. In: Príroda rezervácie Šúr. Ed. Oto Majzlan, Ľubomír Vidlička. [1. vyd.] Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2010. 410 s. Dostupné online. ISBN 978-80-970326-0-9. S. 9 – 14.
 6. Rača - mapa Voj. mapovanie 3 rok 1889 [online]. staremapy.sk, [cit. 2019-07-18]. Dostupné online.
 7. Rača (okres Bratislava III) - mapa Voj. topograf. 1:50000 rok 1990 [online]. staremapy.sk, [cit. 2019-07-18]. Dostupné online.
 8. HORVÁTH, Vladimír. Bratislavský topografický lexikon. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1990. 403 s. ISBN 80-222-0229-0. S. 190.
 9. Šúr. In: Zoznam osobitne chránených častí prírody SR [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, [cit. 2019-07-18]. Dostupné online.
 10. a b c d BELÁKOVÁ, Mária. Hydronymia severnej časti povodia Malého Dunaja. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2014. 184 s. Dostupné online. ISBN 978-80-8082-826-4.
 11. STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku II. 2. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004. 533 s. ISBN 80-88878-89-6. S. 437.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.