Šablóna:Citácia Harvard

 

Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Táto viacúčelová šablóna zobrazuje v harvardskom formáte bibliografické informácie o citovaných zdrojoch, knihách, periodik, zborníkov, patentov a webovských stránok. Jej výhodou je mnohostrannosť. Môžu sa použiť v kombinácii s krátkymi referenčnými šablónami {{Harv}}, {{Harvbz}}, {{Harvtxt}} a {{Harvod}}, ktoré potom na túto šablónu odkazujú na stránke článku.

Ďalšie informácie v dokumentácii Podrobný popis a návod.

Použitie

Príklad formátu plného zadania parametrov s ich názvami:

{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko = | Meno = | OdkazNaAutora =
 | Rok = | Titul = | Miesto = | Vydavateľ = | DátumVydania =
 | ISBN = | URLAnotácie = | DátumAnotácie = | ZdrojAnotácie =
 | Vydanie = | Jazyk = 
}}

Formát rýchleho zadania len pre tieto parametre:

{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko | Meno | Rok | Titul | Miesto | Vydavateľ
 | ISBN | URL | DátumPrístupu
}}

Parametre

Formát parametrov je záväzný, tzn. napr. parameter OdkazNaAutora alebo Titul je treba vždy písať tak, ako je uvedené v tomto dokumente. Parametre sú nepovinné, záleží na citovanom zdroji aké údaje sú k dispozícii.

{{Citácia Harvard
 | Priezvisko =
 | PoslednéMeno =
 | PriezviskoVynálezcu =
 | PoslednéMenoVynálezcu =
 | Autor =
 | Autori =
 | Vynálezca =
 | Meno =
 | PrvéMeno =
 | MenoVynálezcu =
 | PrvéMenoVynálezcu =
 | Spoluautor =
 | Spoluautori =
 | PriezviskoN =
 | PoslednéMenoN =
 | PriezviskoVynálezcuN =
 | PoslednéMenoVynálezcuN =
 | MenoN =
 | PrvéMenoN =
 | MenoVynálezcuN =
 | PrvéMenoVynálezcuN =
 | OdkazNaAutora =
 | OdkazNaAutoraN =
 | OdkazNaVynálezcu =
 | OdkazNaVynálezcuN =
 | Editor =
 | EditorN =
 | PriezviskoEditora =
 | PoslednéMenoEditora =
 | PriezviskoEditoraN =
 | PoslednéMenoEditoraN =
 | MenoEditora =
 | PrvéMenoEditora =
 | MenoEditoraN =
 | PrvéMenoEditoraN =
 | OdkazNaEditora =
 | OdkazNaEditoraN =
 | Titul =
 | URL =
 | Periodikum =
 | Časopis =
 | Noviny =
 | Magazín =
 | Vydanie =
 | DátumVydania =
 | DátumZverejnenia =
 | ČísloPatentu =
 | Séria =
 | Edícia =
 | Verzia =
 | Ročník =
 | Diel =
 | Dátum =
 | Rok1Vydania =
 | Rok =
 | Mesiac =
 | Deň =
 | Vydavateľ =
 | Miesto =
 | InéMiesto =
 | Strana =
 | Strany =
 | DátumPrístupu =
 | Kapitola =
 | URLKapitoly =
 | Príspevok =
 | URLPríspevku =
 | Heslo =
 | URLHesla =
 | Citát =
 | URLZhrnutia =
 | URLAnotácie = 
 | DátumZhrnutia =
 | DátumAnotácie =
 | ZdrojZhrnutia =
 | ZdrojAnotácie =
 | Záloha =
 | URLZálohy =
 | DátumZálohy =
 | Jazyk =
 | Formát =
 | KódKrajiny =
 | Popis =
 | ID =
 | ISBN =
 | ISSN =
 | ISSNprint =
 | ISSNonline =
 | OCLC =
 | PMID =
 | PMC =
 | Bibcode =
 | DOI =
}}
 • Priezvisko (parameter 1), PoslednéMeno, Priezvisko1, PoslednéMeno1: Priezvisko alebo posledné meno prvého autora publikácie.
 • PriezviskoVynálezcu, PoslednéMenoVynálezcu, PriezviskoVynálezcu1, PoslednéMenoVynálezcu1: : Priezvisko alebo posledné meno prvého autora patentu.
 • Meno (parameter 2), PrvéMeno, Meno1, PrvéMeno1: Krstné alebo prvé meno prvého autora publikácie.
 • MenoVynálezcu, MenoVynálezcu1, PrvéMenoVynálezcu, PrvéMenoVynálezcu1: Krstné alebo prvé meno prvého autora patentu.
 • OdkazNaAutora, OdkazNaAutora1: Názov článku na Wikipédii, ktorý sa vzťahuje k prvému autorovi publikácie.
 • OdkazNaVynálezcu, OdkazNaVynálezcu1: Názov článku na Wikipédii, ktorý sa vzťahuje k prvému autorovi patentu.
 • Priezvisko2, Priezvisko3, Priezvisko4, PoslednéMeno2, PoslednéMeno3, PoslednéMeno4: Priezviská alebo posledné mená druhého, tretieho a štvrtého autora publikácie, ak sú potrebné.
 • PriezviskoVynálezcu2, PriezviskoVynálezcu3, PriezviskoVynálezcu4, PoslednéMenoVynálezcu2, PoslednéMenoVynálezcu3, PoslednéMenoVynálezcu4: Priezviská alebo posledné mená druhého, tretieho a štvrtého autora patentu, ak sú potrebné.
 • Meno2, Meno3, Meno4, PrvéMeno2, PrvéMeno3, PrvéMeno4: Krstné alebo prvé mená druhého, tretieho a štvrtého autora publikácie, ak sú potrebné.
 • MenoVynálezcu2, MenoVynálezcu3, MenoVynálezcu4, PrvéMenoVynálezcu2, PrvéMenoVynálezcu3, PrvéMenoVynálezcu4: Krstné alebo prvé mená druhého, tretieho a štvrtého autora patentu, ak sú potrebné.
 • OdkazNaAutora2, OdkazNaAutora3, OdkazNaAutora4: Odkazy na články na Wikipédii, ktoré sa týkajú druhého, tretieho a štvrtého autora publikácie, ak sú potrebné.
 • OdkazNaVynálezcu2, OdkazNaVynálezcu3, OdkazNaVynálezcu4: Odkazy na články na Wikipédii, ktoré sa týkajú druhého, tretieho a štvrtého autora patentu, ak sú potrebné.
 • PriezviskoEditora, PoslednéMenoEditora, PriezviskoEditora1, PoslednéMenoEditora1: Priezvisko alebo posledné meno prvého editora publikácie.
 • MenoEditora, PrvéMenoEditora, MenoEditora1, PrvéMenoEditora1: Krstné alebo prvé meno prvého editora prublikácie.
 • OdkazNaEditora, OdkazNaEditora1: Názov článku na Wikipédii, ktorý sa vzťahuje k prvému editorovi publikácie.
 • PriezviskoEditora2, PoslednéMenoEditora2, PriezviskoEditora3, PoslednéMenoEditora3, PriezviskoEditora4, PoslednéMenoEditora4: Priezviská alebo posledné mená druhého, tretieho a štvrtého editora publikácie, ak sú potrebné.
 • MenoEditora2, PrvéMenoEditora2, MenoEditora3, PrvéMenoEditora3, MenoEditora4, PrvéMenoEditora4: Krstné alebo prvé mená druhého, tretieho a štvrtého editora publikácie, ak sú potrebné.
 • OdkazNaEditora2, OdkazNaEditora3, OdkazNaEditora4: Odkazy na články na Wikipédii, ktoré sa týkajú druhého, tretieho a štvrtého editora publikácie, ak sú potrebné.
 • Titul (parameter 4): Názov publikácie alebo patentu. Ak obsahuje [hranaté zátvorky], tie sa musia nahradiť kódom: [ → [ a ] → ].
 • URL (parameter 8): URL adresa elektronického dokumentu.
 • Periodikum, Časopis, Noviny, Magazín: Názov periodika.
 • Vydanie: Číslo alebo názov vydania, aj nie je prvé.
 • DátumVydania: Dátum vydania publikácie alebo patentu.
 • DátumZverejnenia: Dátum zverejnenia patentu.
 • ČísloPatentu: Číslo patentu.
 • Popis: Popis patentu.
 • Edícia, Séria: Edícia alebo séria, ktorej je publikácia súčasťou
 • Verzia: Verzia elektronického dokumentu.
 • Ročník: Ročník periodika.
 • Diel: Číslo dielu viacdielnej publikácie.
 • Dátum: Dátum autorstva, ak nie je zhodný s dátumom vydania. Ak je len tento dátum použitý, platí ako dátum publikácie.
 • Rok1Vydania: Rok prvého vydania.
 • Rok (parameter 3), Mesiac, Deň: Rok, mesiac a deň autorstva alebo publikácie, niekedy je možné odvodiť ich z parametra Dátum.
 • Vydavateľ (parameter 6): Meno vydavateľa alebo vydavateľstva.
 • Miesto (parameter 5): Miesto vydania, obyčajne mesto. Ak meno vydavateľa obsahuje názov miesta, napr. „Oxford University Press“, tento parameter sa vynecháva. Pre určenie miesta vydania v USA sa používa formát Paris, TX, tzn. miesto/mesto a zaužívaný dvojmiestny kód štátu.
 • InéMiesto: Iné miesto, ak nie je zhodné s miestom vydania.
 • Strana, Strany: Čísla citovaných stránok.
 • DátumPrístupu (parameter 9): Dátum prístupu na elektronický zdroj. Jeho dostupnosť. Tu je uprednostňovaný ISO 8601 formát dátumu (RRRR-MM-DD).
 • Kapitola: Názov kapitoly.
 • URLKapitoly: URL adresa kapitoly elektronického dokumentu.
 • Príspevok: Názov príspevku.
 • URLPríspevku: URL adresa elektronického príspevku.
 • Heslo: Meno ecyklopedického hesla.
 • URLHesla: URL adresa hesla elektronickej encyklopédie.
 • Citát: Text citátu.
 • URLAnotácie, URLZhrnutia: URL adresa webového článku, kde sa nachádza anotácia (zhrnutie obsahu) publikácie.
 • DátumAnotácie, DátumZhrnutia: Dátum prístupu na anotáciu.
 • ZdrojAnotácie, ZdrojZhrnutia: Názov internetového zdroja, kde sa anotácia nachádza
 • Záloha: Názov.
 • URLZálohy: URL adresa archivovanej kópe URL zdroja (napr. pomocou archive.org alebo WebCite). Je potrebné tento parameter používať spolu s parametrom DátumZálohy.
 • DátumZálohy: Dátum zálohy, urobenej zálohovacou službou. Je potrebné tento parameter používať spolu s parametrom URLZálohy.
 • Jazyk: Jazyk zdroja.
 • Formát: Formát zdroja, ak je potrebné uviesť.
 • KódKrajiny: Kód krajiny patentu, podľa ISO 3166-1 alpha-2.
 • ISBN (parameter 7), ISSN, OCLC, PMID, PMC, Bibcode, DOI: Rôzne identifikačné čísla publikácie, najbežnejšie je ISBN pre knihy a ISSN pre periodiká.
 • ISSNprint a ISSNonline: Špecifikované ISSN čísla pre printové a online vydania.
 • ID: Iný druh indentifikačného údaju.

Príklady

Citácia kníh

Jeden autor a odkaz na elektronický zdroj diela
Turner, O. (1851), History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham’s Purchase, and Morris’ Reserve, Rochester, NY: William Alling, http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851, dost. 2008-01-28 
{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko = Turner
 | Meno = O.
 | Titul = History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham’s Purchase, and Morris’ Reserve
 | Vydavateľ = William Alling
 | Miesto = Rochester, NY
 | Rok = 1851
 | URL = http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851
 | DátumPrístupu = 2008-01-28
}}
Traja autori, odkazy na nich, zväzok, vydanie a ISBN číslo
Lincoln, A.; Washington, G.; Adams, J. (2007), All the Presidents’ Names, XII (2. vyd.), Home Base, NY: The Pentagon, ISBN 978-0-32-520555-1 Chybné ISBN 
{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko1 = Lincoln
 | Meno1 = A.
 | OdkazNaAutora1 = Abraham Lincoln
 | Priezvisko2 = Washington
 | Meno2 = G.
 | OdkazNaAutora2 = George Washington
 | Priezvisko3 = Adams
 | Meno3 = J.
 | OdkazNaAutora3 = John Adams 
 | Titul = All the Presidents’ Names
 | Vydavateľ = The Pentagon
 | Miesto = Home Base, NY
 | Diel = XII
 | Vydanie = 2.
 | Rok = 2007
 | ISBN = 978-0-32-520555-1
}}

Citácia časopisov, novín, magazínov a ďalších periodík

Článok v časopise a jeho elektronický zdroj
Hill, Marvin S. (1976), „Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties“, BYU Studies 12 (2): 1–8, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf 
{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko = Hill
 | Meno = Marvin S.
 | Titul = Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties
 | Časopis = BYU Studies
 | Ročník = 12
 | Číslo = 2
 | Rok = 1976
 | Strany = 1–8
 | URL = https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
}}
Článok v novinách bez elektronických zdrojov
Smith, Joseph III (1. októbra 1879), „Last Testimony of Sister Emma“, The Saints’ Herald (Plano, IL) 26 (19): 289 
{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko = Smith
 | Meno = Joseph III
 | Titul = Last Testimony of Sister Emma
 | Noviny = The Saints’ Herald
 | Miesto = Plano, IL
 | Ročník = 26
 | Číslo = 19
 | Dátum = 1. októbra 1879
 | Rok = 1879
 | Strana = 289
}}

Citácia redig. kníh, častí zbierok, encyklopédií, hesiel a článkov

Text vydaný v zbierke
Bidamon, Emma Smith (27. marca 1876), „Letter to Emma S. Pilgrim“, in Vogel, Dan, Early Mormon Documents, 1, Signature Books, 1996, ISBN 1–56085–072–8 Chybné ISBN 
{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko = Bidamon
 | Meno = Emma Smith
 | OdkazNaAutora = Emma Hale Smith
 | Kapitola = Letter to Emma S. Pilgrim
 | Dátum = 27. marca 1876
 | Rok = 1876
 | PriezviskoEditora = Vogel
 | MenoEditora = Dan
 | Titul = Early Mormon Documents
 | Diel = 1
 | Vydavateľ = Signature Books
 | DátumVydania = 1996
 | ISBN = 1–56085–072–8
}}
Text s redaktorom bez autora
Vogel, Dan, ed. (1996), Early Mormon Documents, 1, Signature Books, ISBN 1–56085–072–8 Chybné ISBN 
{{ Citácia Harvard
 | PriezviskoEditora = Vogel
 | MenoEditora = Dan
 | Titul = Early Mormon Documents
 | Diel = 1
 | Vydavateľ = Signature Books
 | DátumVydania = 1996
 | ISBN = 1–56085–072–8
}}
Heslo alebo článok z encyklopédie s menom autora
Kramer, Martin (1999), „Bernard Lewis“, in Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, str. 719–720 
{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko = Kramer
 | Meno = Martin
 | OdkazNaAutora = Martin Kramer
 | Heslo = Bernard Lewis
 | PriezviskoEditora = Boyd
 | MenoEditora = Kelley
 | Titul = Encyclopedia of Historians and Historical Writing
 | Diel = 1
 | Strany = 719–720
 | Vydavateľ = Fitzroy Dearborn
 | Miesto = London
 | DátumVydania = 1999
 | URLHesla = http://www.geocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm
}}
Encyklopedické heslo alebo článok bez mena autora
Boyd, Kelley, ed. (1999), „Bernard Lewis“, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, str. 719–720 
{{ Citácia Harvard
 | Heslo = Bernard Lewis
 | PriezviskoEditora = Boyd
 | MenoEditora = Kelley
 | Titul = Encyclopedia of Historians and Historical Writing
 | Diel = 1
 | Strany = 719–720
 | Vydavateľ = Fitzroy Dearborn
 | Miesto = London
 | Rok = 1999
 | URLHesla = http://www.geocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm
}}

Citácie príspevkov, opätovných vydaní a úryvkov z periodík

Text vydaný v časopise
Knight, Joseph, Sr. (1833), Jessee, Dean, ed., „Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History“, BYU Studies 17 (1): 35, 1976, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf 
{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko = Knight
 | Meno = Joseph, Sr.
 | Rok = 1833
 | PriezviskoEditora = Jessee
 | MenoEditora = Dean
 | Titul = Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History
 | Časopis = BYU Studies
 | Ročník = 17
 | Číslo = 1
 | DátumVydania = 1976
 | Strana = 35
 | URL = https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
}}
Text napísaný v jednom mieste a čase a vydaný v periodiku v inom mieste a čase, s komentárom redaktora (editora).
Klingensmith, Philip (5. september 1872), Affidavit, in Toohy, Dennis J., „Mountain Meadows Massacre“, Corinne Daily Reporter (Corinne, UT) 5 (252): 1, 24. septembra 1872 
{{ Citácia Harvard
 | Priezvisko = Klingensmith
 | Meno = Philip
 | Príspevok = Affidavit
 | Rok = 1872
 | Dátum = {{Dátum|5-9-1872|dmr}}
 | InéMiesto = Lincoln County, Nevada
 | Titul = Mountain Meadows Massacre
 | PriezviskoEditora = Toohy
 | MenoEditora = Dennis J.
 | Časopis = Corinne Daily Reporter
 | DátumVydania = 24. septembra 1872
 | Miesto = Corinne, UT
 | Ročník = 5
 | Číslo = 252
 | Strana = 1
 | URLPríspevku = http://udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
}}

Rýchla citácia

Jeden autor a odkaz na elektronický zdroj diela bez zadania názvov parametrov. Funguje len presne v tomto poradí a počte
Turner, O. (1851), History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham’s Purchase, and Morris’ Reserve, Rochester, NY: William Alling, ISBN 0123456789X Chybné ISBN, http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851, dost. 28. január 2008 
{{ Citácia Harvard
 | Turner
 | O.
 | 1851
 | History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham’s Purchase, and Morris’ Reserve
 | Rochester, NY
 | William Alling
 | 0123456789X
 | http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851
 | {{Dátum|2008-01-28}}
}}

Citácia patentu

Patent s niekoľkými autormi
Degermark, Mikael; Andrej Brodnik & Svante Carlsson a kol., „Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams“, US 6266706, vyd. 2001
{{ Citácia Harvard |
 | PriezviskoVynálezcu1 = Degermark
 | MenoVynálezcu1 = Mikael
 | PriezviskoVynálezcu2 = Brodnik
 | MenoVynálezcu2 = Andrej
 | PriezviskoVynálezcu3 = Carlsson
 | MenoVynálezcu3 = Svante
 | PriezviskoVynálezcu4 = Pink
 | MenoVynálezcu4 = Stephen
 | Titul = Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table ...
 | DátumVydania = 2001
 | ČísloPatentu = 6266706
 | KódKrajiny = US
}}

Pozri aj

 • {{Citácia Harvard}} – hlavná citácia titulu;
 • {{harv}} – referencia celá v zátvorkách (na koniec textu);
 • {{harvbz}} – referencia bez zátvoriek (samostatne stojaca);
 • {{harvtxt}} – referencia s rokom v zátvorkách (na priamu referenciu autora v texte);
 • {{harvod}} – referencia priamo s odkazom (pre hlavičky tabuliek);
 • {{harvid}}/{{SfnRef}} – samostatný reťazec identifikátora citácie pre HTML kód stránky.Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.