Šablóna:Citácia Harvard/Podrobný popis a návod

Toto je popis a vysvetlenie spôsobu citácie zdrojov v Harvardskom formáte pomocou šablón. Text príkladov je z hesla Meni, v ktorom bol tento systém použitý.

Šablóny upraviť

 • {{Citácia Harvard}} – hlavná citácia titulu;
 • {{harv}} – referencia celá v zátvorkách (na koniec textu);
 • {{harvbz}} – referencia bez zátvoriek (samostatne stojaca);
 • {{harvtxt}} – referencia s rokom v zátvorkách (na priamu referenciu autora v texte);
 • {{harvod}} – referencia priamo s odkazom (pre hlavičky tabuliek);
 • {{harvid}}/{{SfnRef}} – samostatný reťazec identifikátora citácie pre HTML kód stránky.

Princípy referencovania zdrojov pomocou šablón upraviť

Typy referencií zdrojov upraviť

 • priame referencie v texte na zdroj;
 • indexované referencie na zdroj.

Príklady upraviť

Priame referencie v texte upraviť
Joseph (2004) interpretuje príbeh ako alegóriu, rozprávajúcu o víťazstve Meniho a jeho spojencov v boji za zjednotenie krajiny, a jeho nepriateľov symbolizujú útočiace psy. Faber (1816) vidí v legende príbeh o potope, Meniho stotožňuje s Noemom a krokodíla s archou.
Pôvodná kráľovská titulatúra pozostávala z prvého Horovho mena a druhého mena oboch paní (Nebti meno). Používalo sa len jedno z nich, ale výber kolísal medzi oboma, podľa okolností a obdobia. V 1. dynastii sa Horovo meno používalo v súvislosti so žijúcim panovníkom, meno oboch paní zase s mŕtvym. (Lloyd 1994, s. 7)
Indexované referencie upraviť
Diodoros zaznamenal udalosť z Meniho života.[1] Podľa kňazov krokodílieho boha Sobeka Meniho na poľovačke[2] napadli vlastní psi. Zachránil sa pred nimi tak, že preplával jazero Moeris (dnešné Birket Karún vo Fajjúmskej oáze) na chrbte krokodíla a z vďaky k Sobekovi založil mesto Šedet (Krokodilón polis).[3][2][4]

Prepojenie jednotlivých šablón upraviť

Kvôli prehľadnosti sa podrobný popis zdroja delí v priebehu textu na niekoľko častí. V extrémnom (nežiadúcom) prípade by zdroj bol popísaný priamo v texte, čo by pri rozsiahlejších heslách vytváralo zmes hlavného textu s textami ďalších pomocných informácií. Preto sa každý zdroj upresňuje v etapách a až na konci celého hesla v sekcii Literatúra je detailný popis každého zdroja. Odporúča sa tiež kvôli prehľadnosti uvádzať čísla stránok alebo odstavcov inde ako medzi použitou literatúrou, aby sa v zozname nemuseli zdvojovať rovnaké tituly či ich skratky, ak sú čísla stránok alebo odstavcov rozdielne. Na to slúži sekcia Referencie, kde je referenčná značka titulu a ďalšie upresnenia.

Ak sa v texte spomína meno citovaného alebo parafrázovaného autora, možno túto časť využiť s pridaním roku vydania a príp. aj strany či odseku na priamy odkaz na zdroj. V tomto prípade nie je potrebný medzistupeň referencií. Podobne možno v špeciálnych prípadoch uviesť referenčnú značku titulu na konci textu s upresnením, napr. v poznámkach, kde nie je možné indexovať zdroj v už indexovanej poznámke.

 • priama referencia v texte ({{harvtxt}}, {{harv}}): ref. značka v texte, odkazujúca na titul / zdroj → popis titulu / zdroja v sekcii Literatúra;
 • indexovaná referencia ({{harvbz}}): index v texte odkazujúci na ref. značku → značka v sekcii Referencie s indexom, odkazujúca na titul / zdroj → popis titulu / zdroja v sekcii Literatúra.

Nižšie popísaná tabuľková referencia ({{harvod}}) je špeciálny prípad priamej referencii v texte s voliteľným zobrazovaným textom.

Príklady a popisy upraviť

Epizóda s krokodílom upraviť

Diodoros zaznamenal udalosť z Meniho života.[1] Podľa kňazov krokodílieho boha Sobeka Meniho na poľovačke[2] napadli vlastní psi. Zachránil sa pred nimi tak, že preplával jazero Moeris (dnešné Birket Karún vo Fajjúmskej oáze) na chrbte krokodíla a z vďaky k Sobekovi založil mesto Šedet (Krokodilón polis).[3][2][4]

Existuje viac výkladov tejto legendy, napr. Edwards (1971) tvrdí, že „legenda, ktorá zreteľne obsahuje anachronizmy, jasne stratila historický základ.“[4] Maspero (1910) síce uznával možnosť, že tradičné príbehy späté z ďalšími faraónmi mohli byť premiešané aj s touto legendou, ale odmietol hypotézy iných komentátorov,[pozn 1] ktorí príbeh posúvali do 12. dynastie, hlavnou postavou ma byť podľa nich faraón Amenemhet III. a Diodoros mal legendu zle zaznamenať.[2] Joseph (2004) interpretuje príbeh ako alegóriu, rozprávajúcu o víťazstve Meniho a jeho spojencov v boji za zjednotenie krajiny, a jeho nepriateľov symbolizujú útočiace psy.[3] Faber (1816) vidí v legende príbeh o potope, Meniho stotožňuje s Noemom a krokodíla s archou.[5]

Príklad 1 používa na referencovanie zdroja šablónu {{harvbz}} a zdrojový kód vyzerá takto:
Diodoros zaznamenal udalosť z Meniho života.<ref>{{harvbz|Diodoros||Pr=§45}}</ref>.
Ten sa potom pri výpise referencie zobrazí ako „Diodoros, §45“ (pozri nižšie ref. č. 1). Šablóna v tomto prípade nepoužíva odkaz na stranu ale na paragraf a je bez udania roku vydania, rovnako ako citácia v sekcii Literatúra.

Podobný príklad 2 s použitím šablóny {{harvbz}}, tj. bez zátvoriek. Zdrojový kód vyzerá takto:
Meniho na poľovačke<ref>{{harvbz|Maspero|1910|St=235}}</ref> napadli vlastní psi..
Pri výpise referencie sa zobrazí ako „Maspero 1910, s. 235“ (pozri nižšie ref. č. 2). Šablóna v tomto prípade používa odkaz na stranu a je s vročením, rovnako ako citácia nižšie.

Príklad 3, odzdrojovanie citátu, tiež s použitím šablóny {{harvbz}}. Kód je takýto:
''„legenda, ktorá zreteľne obsahuje anachronizmy, jasne stratila historický základ.“''<ref>{{harvbz|Edwards|1971|St=22}}</ref>.
V šablóne je spomenuté priezvisko autora, rok a v tomto prípade strana titulu. Pri výpise referencie sa zobrazí ako „Maspero 1910, s. 235“ (pozri nižšie ref. č. 4).

Príklad 4 priamej referencie na konkrétny titul v texte s použitím šablóny {{harvtxt}}. Kód vyzerá takto:
{{Harvtxt|Maspero|1910}} síce uznával možnosť,
Výpis medzi referenciami sa nezobrazí, je to priamy odkaz na citáciu titulu v sekcii Literatúra.

Príklad 5 poznámky s priamou referenciou s použitím šablóny {{harvtxt}}. Kód:
hypotézy iných komentátorov,<ref group="pozn">Napr. {{harvtxt|Elder|1849|St=1040}}.</ref>.
Výpis sa nachádza medzi poznámkami (pozn. č. 1).

Smrť upraviť

Manehto spomína, že vládol 62 rokov a zomrel pri love hrochov, keď ho jeden z nich odniesol.[6][7][8]

Príklad 6 používa na referencovanie zdroja šablónu {{harvbz}} s viacerými autormi. Zdrojový kód vyzerá takto:
Manehto spomína, že vládol 62 rokov a zomrel pri love [[hroch obojživelný|hrochov]], keď ho jeden z nich odniesol.<ref>{{harvbz|Verbrugghe|Wickersham|2001|St=131}}</ref><ref>{{harvbz|Sayce|Gibbon|1906|St=15}}</ref><ref>{{harvbz|Manetho|Waddell|1964|St=29}}</ref>.
Hneď tri príklady dvojíc autorov s rokmi vydania a stranami. Pri výpise referencie sa zobrazia ako „Verbrugghe a Wickersham 2001, s. 131“ apod. (pozri nižšie ref. č. 6, 7 a 8)

Totožnosť s Ahom upraviť

Túto hypotézu naznačuje káhirský fragment Kráľovských análov (Palermskej dosky), na ktorej sa nachádza medzi Ahom a Džerom ešte jeden panovník s krátkym obdobím vlády. A pretože Džer je stotožnený na káhirskom fragmente s menom „Iteti“, ostáva v tomto prípade pre Ahu meno „Meni“ a meno „Teti“ pre ďalšieho samostatného vládcu. – Proti tomu stojí fakt, že časť kráľovskej titulatúry, trónne a vlastné meno, tj. mená v kartušiach, sa v období panovania Ahu ešte nepoužívali, a narábanie s menami „Meni“, „Teti“ alebo „Iteti“, ktoré sú tohoto druhu, je podľa súčasných poznatkov anachronizmom.[pozn 2]

Príklad 7 použitia textovej referencie na konci odseku v poznámke. Používa šablónu {{harv}} so zátvorkami. Zdrojový kód je takýto:
je podľa súčasných poznatkov anachronizmom.<ref group="pozn">Pôvodná kráľovská titulatúra pozostávala z prvého Horovho mena a druhého mena oboch paní (Nebti meno). Používalo sa len jedno z nich, ale výber kolísal medzi oboma, podľa okolností a obdobia. V 1. dynastii sa Horovo meno používalo v súvislosti so žijúcim panovníkom, meno oboch paní zase s mŕtvym. {{harv|Lloyd|1994|St=7}}</ref>.
V pozn. č. 2 je priamy odkaz na citáciu titulu v sekcii Literatúra

Tabuľka upraviť

Manehto Μήνης

Príklad priamej referencie s voliteľným textom, ktorý sa zobrazí. Kód:
{{Harvod|Manetho|Waddell|1964|Manehto}}

Poznámky upraviť

 1. Napr. Elder (1844, s. 1040).
 2. Pôvodná kráľovská titulatúra pozostávala z prvého Horovho mena a druhého mena oboch paní (Nebti meno). Používalo sa len jedno z nich, ale výber kolísal medzi oboma, podľa okolností a obdobia. V 1. dynastii sa Horovo meno používalo v súvislosti so žijúcim panovníkom, meno oboch paní zase s mŕtvym. (Lloyd 1994, s. 7)

Referencie upraviť

 1. a b Diodoros, §45
 2. a b c d e Maspero 1910, s. 235
 3. a b c Joseph 2004, s. 99
 4. a b c Edwards 1971, s. 22
 5. Faber 1816, s. 195
 6. Verbrugghe a Wickersham 2001, s. 131
 7. Sayce a Gibbon 1906, s. 15
 8. Manetho a Waddell 1964, s. 29

Literatúra upraviť

Príklad 1: {{Citácia Harvard|Autor=Diodoros|OdkazNaAutora=Diodoros Sicílsky|Titul=Bibliotheca historica|8=http://…|9=4. jún 2011|Diel=1}}. Musí sa zhodovať so všetkými {{harv}} šablónami v priezviskách / autoroch a roku, podľa toho sa tvorí ich odkaz na citáciu!

Príklad 2 a 4: {{Citácia Harvard|Priezvisko=Maspero|Meno=Gaston C. C.|PriezviskoEditora=Sayce|MenoEditora=Archibald Henry|Rok=1910|Titul=The dawn of civilization: Egypt and Chaldæa|Miesto=London|Vydavateľ=Society for Promoting Christian Knowledge|ISBN=9780766177741|URL=http://…|DátumPrístupu=4. jún 2011}}. V tomto prípade citácie je spomenutý aj editor. Ak je spomenutý zároveň aj autor, editor sa pri písaní {{harv}} odkazov nepíše.

Príklad 3: {{Citácia Harvard|Edwards|Iorwerth E. S.|1971|The Cambridge Ancient History|Cambridge|Cambridge University Press|Kapitola=The early dynastic period in Egypt|Diel=1}}. Tu je použitý rýchly zápis základných parametrov v presnom poradí (pozri dokumentáciu {{Citácia Harvard}}). Ostatné parametre je treba zadať aj s ich názvami.

Príklad 5: {{Citácia Harvard|Elder|Edward|1844|Dictionary of Greek and Roman biography and mythology|Boston|Charles C. Little and James Brown|Diel=2|Heslo=Menes|URL=http://…|DátumPrístupu={{Dátum|20110604}}|PriezviskoEditora=Smith|MenoEditora=William}}. Šablóna zobrazuje citáciu hesla s jeho autorom a editorom celého lexikónu. URL v tomto prípade nie je odkazom pre celý titul ale len pre heslo. Ak by nebolo heslo (alebo napr. aj kapitola, čo je to isté pre šablónu) zadané, URL bude odkazom pre celý titul. Pre všeobecné parametre je použitý rýchly zápis.

Príklad 7: {{Citácia Harvard|Lloyd|Alan B.|1994|Herodotus: Book II|Leiden|E. J. Brill|9004041796}}. Typický zápis citácie v rýchlom tvare.

Príklad 6: {{Citácia Harvard|Autor=Manetho |OdkazNaAutora=Manehto|Priezvisko2=Waddell|Meno2=William G.|Rok=1964|Titul=Manetho with an English Translation|Miesto=Cambeidge, Mass./London|Vydavateľ=Harvard University Press/William Heinemann, Ltd.}}. V tomto prípade sú zadaní dvaja autori, z ktorých prvý je antický autor. Nezadáva sa cez meno a priezvisko ale cez parameter autor.

{{Citácia Harvard|Priezvisko1=Sayce|Meno1=Archibald H.|Priezvisko2=Gibbon|Meno2=Edward|Rok=1906|Titul=Ancient Empires of the East|Miesto=Philadelphia|Vydavateľ=J. D. Morris|ISBN=0810990962|Diel=1}}. V šablóne sú zadaní dvaja autori.

{{Citácia Harvard|Priezvisko1=Verbrugghe|Meno1=Gerald P.|Priezvisko2=Wickersham|Meno2=John M.|Rok=2001|Titul=Berossos and Manetho, introduced and translated|Miesto=Ann Arbor|Vydavateľ=The University of Michigan Press|ISBN=047208687}}. Podobná citácia ako predchádzajúca.

Spájanie upraviť

Princíp spájania šablón odkazmi, nepodstatné premenné pre ich spájanie sú sivé. Šablóny {{Harv}} generujú fragment, ktorý je súčasťou URL adresy odkazu na šablónu {{Citácia Harvard}}, a tá generuje text citácie s totožnou identifikačnou značkou (HTML atribút id).

Príklad 1 upraviť

Citácia a referencia antického titulu; v tomto prípade v šablóne citácie sa nenachádza rok, preto nie je ani v referenčnej šablóne (miesto má medzi znakmi ||); referenčná šablóna určená do indexovaných referencii, kde stojí sama, bez ďalšieho textu; špecifikovaný je paragraf; URL a dátum prístupu sú zadané rýchlym zápisom cez čísla parametrov:
Referencia: {{harvbz|Diodoros||Pr=§45}}Diodoros, §45 (<cite><a href="#CITEREFDiodoros">Diodoros</a>, §45</cite>)
Fragment: #CITEREFDiodoros
Citácia: {{Citácia Harvard | Autor=Diodoros | OdkazNaAutora=Diodoros Sicílsky | Titul=Bibliotheca historica | 8=http://… | 9=4. jún 2011 | Diel=1}}
HTML: <cite id="CITEREFDiodoros"><a title="Diodoros Sicílsky" href="http://…">Diodoros</a>, <i><a href="http://…">Bibliotheca historica</a></i>, <b>1</b>, dost. 4. jún 2011</span></cite>

Príklad 2 upraviť

Citácia a referencia titulu s autorom a editorom; zadanie referenčnej šablóny si editora nevšíma; špecifikované je číslo strany, šablóna automaticky pridáva skratku „s.“ – strana / strany:
Referencia: {{harvbz|Maspero|1910|St=235}}Maspero 1910, s. 235 (<cite><a href="#CITEREFMaspero1910">Maspero 1910</a>, s. 235</cite>)
Fragment: #CITEREFMaspero1910
Citácia: {{Citácia Harvard | Priezvisko=Maspero | Meno=Gaston C. C. | PriezviskoEditora=Sayce | MenoEditora=Archibald Henry | Rok=1910 | Titul=The dawn of civilization: Egypt and Chaldæa | Miesto=London | Vydavateľ=Society for Promoting Christian Knowledge | ISBN=9780766177741 | URL=http://… | DátumPrístupu=4. jún 2011}}
HTML: <cite id="CITEREFMaspero1910">Maspero, Gaston C. C. (1910), Sayce, Archibald Henry, ed., <i><a href="http://…">The dawn of civilization: Egypt and Chaldæa</a></i>, London: Society for Promoting Christian Knowledge, <a title="International Standard Book Number" href="http://…">ISBN</a> <a href="http://…">9780766177741</a>, dost. 4. jún 2011</span></cite>

Príklad 3 upraviť

Rýchly zápis citácie a podobná referencia titulu s autorom, v citácii špecifikovaná aj kapitola a diel:
Referencia: {{harvbz|Edwards|1971|St=22}}Edwards 1971, s. 22 (<cite><a href="#CITEREFEdwards1971">Edwards 1971</a>, s. 22</cite>)
Fragment: #CITEREFEdwards1971
Citácia: {{Citácia Harvard | Edwards | Iorwerth E. S. | 1971 | The Cambridge Ancient History | Cambridge | Cambridge University Press | Kapitola=The early dynastic period in Egypt | Diel=1}}
HTML: <cite id="CITEREFEdwards1971">Edwards, Iorwerth E. S. (1971), „The early dynastic period in Egypt“, <i>The Cambridge Ancient History</i>, <b>1</b>, Cambridge: Cambridge University Press</cite></cite>

Príklad 4 upraviť

(In-text) referencia na druhý príklad citácie, určená priamo do vety s citovaným / parafrázovaným textom:
Referencia: {{harvtxt|Maspero|1910}}Maspero (1910) (<cite><a href="#CITEREFMaspero1910">Maspero (1910)</a></cite>)
Fragment: #CITEREFMaspero1910
Citácia: Rovnaká ako druhý príklad.

Príklad 5 upraviť

Rýchla citácia a (in-text) referencia lexikálneho hesla s prídavnými parametrami; podobná referencia ako predchádzajúca, so špecifikovanou stránkou:
Referencia: {{harvtxt|Elder|1844|St=1040}}Elder (1844, s. 1040) (<cite><a href="#CITEREFElder1844">Elder (1844</a>, s. 1040)</cite>)
Fragment: #CITEREFElder1844
Citácia: {{Citácia Harvard | Elder | Edward | 1844 | Dictionary of Greek and Roman biography and mythology | Boston | Charles C. Little and James Brown | Diel=2 | Heslo=Menes | URL=http://… | DátumPrístupu=4. jún 2011 | PriezviskoEditora=Smith | MenoEditora=William}}
HTML: <cite id="CITEREFElder1844">Elder, Edward (1844), <a href="http://…">„Menes“</a>, v Smith, William, <i>Dictionary of Greek and Roman biography and mythology</i>, <b>2</b>, Boston: Charles C. Little and James Brown, dost. 4. jún 2011</span></cite>

Príklad 6 upraviť

Citácia a referencia na kombinovaný titul antického a moderného autora; referenčná šablóna bez zátvoriek, pre indexované referencie bez prídavného textu:
Referencia: {{harvbz|Manetho|Waddell|1964|St=29}}Manetho a Waddell 1964, s. 29 (<cite><a href="#CITEREFManethoWaddell1964">Manetho a Waddell 1964</a>, s. 29</cite>)
Fragment: #CITEREFManethoWaddell1964
Citácia: {{Citácia Harvard | Autor=Manetho | OdkazNaAutora=Manehto | Priezvisko2=Waddell | Meno2=William G. | Rok=1964 | Titul=Manetho with an English Translation | Miesto=Cambeidge, Mass. / London | Vydavateľ=Harvard University Press / William Heinemann, Ltd.}}
HTML: <cite id="CITEREFManethoWaddell1964"><a title="Manehto" href="http://…">Manetho</a>; Waddell, William G. (1964), <i>Manetho with an English Translation</i>, Cambeidge, Mass./London: Harvard University Press/William Heinemann, Ltd.</cite>
Typická citácia a referencia titulu s dvoma autormi; podobná referenčná šablóna do indexovaných referencií:
Referencia: {{harvbz|Sayce|Gibbon|1906|St=15}}Sayce a Gibbon 1906, s. 15 (<cite><a href="#CITEREFSayceGibbon1906">Sayce a Gibbon 1906</a>, s. 15</cite>)
Fragment: #CITEREFSayceGibbon1906
Citácia: {{Citácia Harvard | Priezvisko1=Sayce | Meno1=Archibald H. | Priezvisko2=Gibbon | Meno2=Edward | Rok=1906 | Titul=Ancient Empires of the East | Miesto=Philadelphia | Vydavateľ=J. D. Morris | ISBN=0810990962 | Diel=1}}
HTML: <cite id="CITEREFSayceGibbon1906">Sayce, Archibald H.; Gibbon, Edward (1906), <i>Ancient Empires of the East</i>, <b>1</b>, Philadelphia: J. D. Morris, <a title="International Standard Book Number" href="http://…">ISBN</a> <a href="http://…">0810990962</a></cite>
Tiež typická citácia a referencia titulu s dvoma autormi; rovnaká referenčná šablóna do indexovaných referencií:
Referencia: {{harvbz|Verbrugghe|Wickersham|2001|St=131}}Verbrugghe a Wickersham 2001, s. 131 (<cite><a href="#CITEREFVerbruggheWickersham2001">Verbrugghe a Wickersham 2001</a>, s. 131</cite>)
Fragment: #CITEREFVerbruggheWickersham2001
Citácia: {{Citácia Harvard | Priezvisko1=Verbrugghe | Meno1=Gerald P. | Priezvisko2=Wickersham | Meno2=John M. | Rok=2001 | Titul=Berossos and Manetho, introduced and translated | Miesto=Ann Arbor | Vydavateľ=The University of Michigan Press | ISBN=047208687}}
HTML: <cite id="CITEREFVerbruggheWickersham2001">Verbrugghe, Gerald P.; Wickersham, John M. (2001), <i>Berossos and Manetho, introduced and translated</i>, Ann Arbor: The University of Michigan Press, <a title="International Standard Book Number" href="http://…">ISBN</a> <a href="http://…">047208687</a></cite>

Príklad 7 upraviť

Typická citácia v zrýchlenom tvare a (in-text) referencia titulu pre koniec citovaného alebo parafrázovaného odseku:
Referencia: {{harv|Lloyd|1994|St=7}}(Lloyd 1994, s. 7) (<cite>(<a href="#CITEREFLloyd1994">Lloyd 1994</a>, s. 7)</cite>)
Fragment: #CITEREFLloyd1994
Citácia: {{Citácia Harvard | Lloyd | Alan B. | 1994 | Herodotus: Book II | Leiden | E. J. Brill | 9004041796}}
HTML: <cite id="CITEREFLloyd1994">Lloyd, Alan B. (1994), <i>Herodotus: Book II</i>, Leiden: E. J. Brill, <a title="International Standard Book Number" href="http://…">ISBN</a> <a href="http://…">9004041796</a></cite>